Bardum AS - Hjelpemiddeldatabasen

Bardum
Aktivitetshjelpemidler, tjenester
HMS-Artnr
Kategori
231728
231729
231730
231731
231732
232380
232381
232382
970412
970612
970312
970412
970612
970612
970412
970312
Beskrivelse
Individuell tilpasning timepris mosjon/idrettshjm kjelke Snowcomfort/Tessier Tempo Uniski/Tessier Scarver/Tessier Tempo Dualski/ST Jogger
Opplæring timepris mosjon/idrettshjm kjelke Tessier Tempo Uniski/Tessier Scarver/Tessier Tempo Dualski/
Reisetid timepris mosjon/idrettshjm kjelke Snowcomfort/Tessier Tempo Uniski/Tessier Scarver/Tessier Tempo Dualski/EIO/ST Jogger
Tilpasning timepris mosjon/idrettshjm kjelke Tessier Tempo Uniski/Tessier Scarver/Tessier Tempo Dualski/
Utprøving enhetspris mosjon/idrettshjm kjelke Snowcomfort/Tessier Tempo Uniski/Tessier Scarver/Tessier Tempo Dualski/EIO/ST Jogger
Utprøving enhetspris sykklelhenger Wike L/Wike XL
Tilpassing timespris sykkelhenger Wike L/Wike XL
Reisetid enhetspris sykkelhenger Wike L/Wike XL