Beredskapsforum 4. april 2017

Beredskapsforum 4. april 2017
Tema nordområde
Miljødirektoratets lokaler, Helsfyr
Møteleder: Egil Dragsund, Norsk olje og gass
08:45
Kaffe og registrering
09:00
Velkommen
Egil Dragsund, Norsk olje og gass
09:05
Utfordringer og forventninger for
oljevernberedskapen
NN, Miljødirektoratet
09:15
Oljevernberedskap i Barentshavet SØ
Aksjoner ved hendelse nær grensen
mot Russland
Geir Helge Johnsen, Statoil
09:30
Utfordringer ved hendelser som
berører grensen mot Russland
Johan Marius Ly, Kystverket
09:55
Snø og isforhold i Barentshavet,
Kenneth Johannessen Eik, Statoil
10:10 Kaffe og frukt
13:00
13:30 Kaffe og kake
Bekjempelsestrategier – utstyr - systemer
13:45
OPV 2016 – In-situ Brenning. Veien
videre
Hans V. Jensen, NOFO
Per Daling, SINTEF
14:20
Statlig beredskap i nord, pågående og
planlagte aktiviteter
Rune Bergstrøm, Kystverket
14:45
Oljevern under forhold med kulde og
is – en helhetlig tilnærming
Sønnøve McIvor, BASeC/OMV
Tor Eivind Moss, NOFO
Overvåking og kommunikasjon
10:25
Deteksjon av is og olje fra satellitt,
muligheter og begrensninger
Line Steinbakk, Ksat
10:45
CIRFA overvåking/deteksjon av olje og
is i nord
Camilla Brekke/Torbjørn Eltoft,
Arktisk universitet
11:10
Fjernmåling – operasjonelle erfaringer
Kristin Klem Husebye NOFO
11:40 Lunsj
12:40
Oljevern 2015 – Prosjekter for
nordområdene
Frode Engen, NOFO
Overvåking og kommunikasjon i nord;
kapasiteter, muligheter og
begrensninger
Kjetil Aasebø, Kystverket
15:10 Oil spill dispersants and
biodegradation efficiency in cold
seawater
Odd Brakstad, SINTEF
15:30
Oppsummering
15:45 Slutt