icon_pdf Aktivitetsplan SFO vinterferien 2017

Langdagene i vinterferien vi på Krohnengen, på «Basen». Der er vi fra kl.07.30-16.30. De med
redusert plass kan komme fra kl. 10.00 Dersom dere trenger individuell tilpasning, ta kontakt med oss!
 Barna har med mat til 2 måltider; kl.10.30 og kl.14.
Dag:
Mandag 27.02.
Tirsdag 28.02.
Onsdag 01.03.
Torsdag 02.03.
Fredag 03.03.
Tema:
Fysisk aktivitet
Fysisk aktivitet -
Fysisk aktivitet
Kunst og
Fysisk aktivitet
-tur til
Kunst og håndverk
håndverk
– dans og
Skansemyren
1.og 4.trinn i
2.og 3.trinn i
Bergenshallen på
Bergenshallen på
skøyter
skøyter
Oppmøte:
Barna må være
kommet til
kl.10.00
1.og 4. trinn MÅ 2. og 3. trinn MÅ Ca.kl.10.00
være kommet til være kommet til
kl.09.00!!
kl.09.00!!
Vi skal rekke buss
Hva skal
barna
erfare?
Skansemyren
Vi utfolder oss
med fysiske
utfordringer
gjennom lek og
læring.
Barna skal
oppleve glede,
fellesskap, læring
og mestring.
Uteaktiviteter
har
læringsarenaer
som byr på
mange
utfordringer og
muligheter.
HUSK:
Mål:
Gode klær etter
vær! Byttetøy
bevegelse
Skøyter i
Bergenshallen
Vi trenger
konsentrasjon,
utholdenhet,
tålmodighet,
samarbeid, styrke,
koordinasjon og
balanse for å bevege
oss på isen. Barna
skal få utforske sin
kapasitet, oppleve
mestring og øke
selvfølelsen deres.
De som ikke har skøyter
– finner vi en løsning til
Ca.kl.10.00
Vi skal rekke buss
Skøyter i
Bergenshallen
Vi skal også ha glede
og humor i
fellesskap.
Oppleve følelsen av
å dele felles
opplevelser og
erfaringer.
Masker
Vi blir kjent med
ulike teknikker og
materialer når vi
jobber med
masker.
Disse skal vi bruke
på disco fredag.
Disco i
gymsalen
Vi tar på oss
maskene vi har
laget, og bruker
hele kroppen i
dans og
bevegelse i
gymsalen og
danser limbo.
Pinjataen skal
slås hull på, før vi
runder av dagen
med «kino» i
gymsalen.
De som ikke har skøyter
– finner vi en løsning til
HJELM!
HJELM!
(kan bruke sykkelhjelm
f.eks.) Påbudt – ellers
(kan bruke sykkelhjelm
f.eks.) Påbudt – ellers
får ikke deres barn
får ikke deres barn
være ute på isen.
være ute på isen.
Ha det kjekt sammen, dele felles opplevelser, utfordre kroppen fysisk
og oppleve mestringsfølelse.
De som ønsker å
pynte seg litt, kan
det.
Oppøve sosial kompetanse, utvikle
relasjoner, samhandle, inkludere, ta
hensyn. Bli kjent med materialer og
teknikker.
Langdagene i vinterferien vi på Krohnengen, på «Basen». Der er vi fra kl.07.30-16.30. De med
redusert plass kan komme fra kl. 10.00 Dersom dere trenger individuell tilpasning, ta kontakt med oss!
 Barna har med mat til 2 måltider; kl.10.30 og kl.14.