Foredrag og panelsamtale i Domkirken 8 mars

1517- 2017
8. mars i domkirken:
«Reformasjonens betydning for samfunnsutviklingen i Norge og verden»
– Et annerledes foredrag om misjon!
Kristiansand domkirke 8. mars kl. 19.30-21.30
Robert Woodberry,
professor v/ Georgetown University, Washington DC, USA
Panelsamtale med kvinneperspektiv:
– Konstanse Raen, Misjonær og Bibeloversetter
– Idar Magne Holme, Adm. direktør Diakonhjemmet
– Ingrid Eskilt, Førsteamanuensis, Phd, Ansgar teologiske høgskole
Pause med kaffe og boller
Inngang: kr 150,Arrangør: Teologicafé i Domkirken
i samarbeid med: Agder og Telemark bispedømme og «Samarbeid menighet og Misjon»