Bilag 1 - Doffin

Bilag 1 - rehabilitering Tangen Skole.
Svelvik kommune ønsker å hente inn priser på rehabilitering av deler av Tangen skole.
Følgende arbeider ønskes utført.
Punkt 1.
1.etg. Ny skole mot syd:
Skifte ut eksisterende vinduer, montere inn vedlikeholdsfrie vinduer med lys og varmedempende glass.
Det er 15 stk med fast karm og 8 stk. til å åpne. Er det problemer med høyden på glasset så kan alle
vinduene brytes likt som de som er til å åpne.
Mål på eksisterende vinduer ser ut til å være 119x219. Dette må kontrolleres på grunn av at himlingsplater
går mot foringer i toppen. Det er en fordel at vinduene blir litt lavere.
Vinduene leveres ferdig foret og listet.
Punkt 2.
Vegg under vinduer:
Rive eksisterende kledning.
Utvendig vegg er tenkt foret ut med 98mm, isolert med 100 mm Glava, vindsperre, 23x48 mm utlekting og
vedlikeholdsfrie slagkraftige plater.
Lengde på vegg er 32m. og høyde er 1,10 m. Mål bør kontroleres.
Punkt 3.
Baldakiner:
Rive eksisterende baldakiner.
Nr.1.
Inngang garderober nede.
Bredde 2,25 m Lengde 8,30m.
Nr.2.
Over trapp forbi gymsal.
Bredde 2.m. Lengde 6,5 m.
Nr.3.
Mellom skolene:
Bredde 3,45 m. Lengde 42 m.
Bygges opp igjen med stål dragere og vedlikeholdsfrie plater. Et felt på 4,5 meter skal ha takhøyde 3,5 m slik
at stor traktor kommer gjennom.
Nr. 4.
Rive deler av baldakin mellom gamle fløyen og gammelt sanitærbygg.
Bredde 3,5 m. Lengde ca. 13 meter. Denne skal ikke bygges opp igjen.
Punkt 4.
Gammel del mot syd:
Skifte ut eksisterende vinduer, montere inn vedlikeholdsfrie vinduer med lys og varmedempende glass.
Det er 15 stk med fast karm og 7 stk. til å åpne. Er det problemer med høyden på glasset så kan alle
vinduene brytes likt som de som er til å åpne.
Mål på eksisterende vinduer ser ut til å være 119x219. Det må kontrolleres på grunn av at himlingsplater går
mot foringer i toppen. Det er en fordel at vinduene blir litt lavere.
Vinduene leveres ferdig foret og listet.
Punkt 5.
Rive eksisterende kledning:
Utvendig vegg er tenkt foret ut med 48x48 mm, isolert med 50 mm, Glava, vindsperre, 23x48 mm utlekting
og vedlikeholdsfrie slagkraftige plater (ballspill). Farge grå eller beige.
Veggen har målene: høyde 1,30 m og lengde 30,5 m + gesimshøyde 0,4m og lengde 30,5 m.
Vinduene leveres ferdig foret og listet.
Punkt 6.
Gavl vegg gymsal mot vest:
Rive eksisterende kledning og vinduer.
Veggen har målene. Bredde 10,5m. høyde er 6,5 m.
Utvendig vegg er tenkt foret ut med 48x48 mm, isolert med 50 mm Glava, vindsperre, 23x48 mm utlekting
og vedlikeholdsfrie slagkraftige plater.
Vinduene byttes ut med vedlikeholdsfrie vinduer.
3.stk 69x89 cm. Vinduene levers ferdig foret og listet.
Mål må kontrolleres.