Sogn og Fjordane Skognæringsforum (Forslag til

Sogn og Fjordane Skognæringsforum
(Forslag til ) Handlingsplan 2017
Sogn og Fjordane Skognæringsforum har følgjande forslag til handlingsplan for 2017:






Styret skal ha 3-4 styremøter
Arrangør av ein skog/trekonferanse i fylket hausten 2017 i samarbeid med
Tredrivarprosjektet og Innovasjon Norge
Delta i nettverkssamlingar i Skognæringa Kyst og kystskogbruket elles
Arbeide aktivt for å få fleire næringsmedlemmar som ein aktiv del av Skognæringa Kyst
- Halde korte lunsjmøter for aktuelle medlemsbedrifter
Følgje opp:
- Etablering av samarbeid med HiSF
- Etablering av samarbeid med SoFA
Synleggjering av næringa
- Utarbeide mediastrategi
- Følgje opp og vidareutvikle kontakt/dialog med politikarar