Kjøreplan for årsmøte i AUF i Troms 2017

Kjøreplan for årsmøte i AUF i Troms 2017
​Lørdag 11. februar
Rutebuss fra Fløyhallen ​09.52​, vi går samlet fra skolen ​09.45​.
10.15 Registrering på rådhuset
11.00 Kulturelt innslag
11.10 Åpning v/ ​Fylkesleder, Eirin Kristin Kjær
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av dagsorden
Godkjenning av forretningsorden
Konstituering
Valg av dirigenter og valg av referenter
Valg av redaksjonskomité for nordområdemanifestet, det politiske programmet og uttalelser +
organisatoriske saker
Valg av to delegater for signering av protokoll
Valg av tellekorps
Åpningstale
11.20 Hilsningstale AUF sentralt ​v/ Nestleder, Ina Libak
11.45 Hilsningstale LO ​v/ Distriktssekretær, Synnøve Søndergård
12.05 Årsberetning ​v/ Fylkesleder, Eirin Kristin Kjær
Redegjørelse SMIL-områdene
v/Brynjar Andersen Saus, Adrian Traasdahl, Hilde Solli og Maren Irene Gåre Bakkevoll.
12.50 Hilsningstale Natur og ungdom v​ / Leder i Tromsø, Maria Karlsen
13.00 Lunsj
13.45 Hilsningstale Unge Høyre ​v/ Fylkesleder, Benjamin Furuly
13.50 Redegjørelse for manifestkomiteens arbeid, Nordområdemanifestet
v/ Leder Malin Bredahl Woll
Debatt
15.00 Innledning om den politiske situasjonen v​ / Stortingspreresentant, Martin Henriksen
15.15 Debatt innkomne forslag
16.10 Hilsningstale Sosialitsk Ungdom v​ / Fylkesleder, Johanne Lunde
16.15 Redegjørelse for programkomiteens arbeid, Det politiske programmet 2017
v/ Leder​ ​Brynjar Andersen Saus
Debatt
17.15 Organisatoriske dokumenter
v/ Oranisatorisk nestleder, Malin Bredahl Woll
18.00 Møtet lukkes for dagen
Buss til Breivang videregåendeskole 18.13/18.37
Årsmøtemiddag på Breivang: 20.00 PEN KJOLE/DRESS
Søndag 13. februar
Buss fra veslefrikkvegen ​09.12​, vi går samlet fra skolen ​09.00.
09.30 Kulturelt Innslag
09.40 Regnskap 2016 ​v/fylkesleder Eirin Kristin Kjær
Budsjett 2017 ​v/fylkesleder Eirin Kristin Kjær
10.10 Hilsningstale Troms Arbeiderpartiet ​v/ Fylkesleder Cecilie Myrseth
10.30 Redaksjonskomiteenes innstilling og behandling
v/leder for red.kom for nordområdemanifestet
​v/leder for red.kom for politiske program
​v/leder for red.kom for uttalelser og organisassjonsplan
12:00 Hilsningstale Solidaritetsungdommen ​v/Thomas Birkeland
12:10 Pause
12.30 Kontrollkomiteens beretning ​v/leder av kontrollkomiteen, Trond Agnar Eilefsen
Valgkomiteens innstilling v​ /leder av valgkomiteen, Siri Sandbakken
13.00 Pause
13:15 Valg
13:45 Avslutning ​v/nyvalgt leder
senest 14.30 Hjemreise
Husk: Ta vare på alle kvitteringer fra reisen og gi til din lokallagsleder!
​ Verving
Artic Pride
LoVeSe