Promomedarbeider

Promomedarbeider
Spark* er en gratis veiledningstjeneste for studenter ved NTNU som har en forretningsidé. Per i dag er vi
rundt 20 ansatte, og og vi søker nå nye ansatte til organisasjonen. Vi søker deg som ønsker å drifte og
videreutvikle Spark*, slik at vi kan bli det beste og mest relevante tilbudet for innovasjonsinteresserte
studenter på NTNU.
Som ​promoteringsmedarbeider​ i Spark* jobber du med promoteringen av Spark*. Du vil jobbe tett sammen
med en promoteringsgruppe bestående av en fotograf, designer og andre promomedarbeidere. Av
arbeidsoppgaver inngår gjennomføring av promoteringskampanjer, møtevirksomhet, samt langsiktig
merkevarebygging. Det forventes at du har god gjennomføringsevne og evner å kommunisere Sparks
kjernevirksomhet på en ordentlig måte.
Vi ser etter deg som
● Er student ved NTNU i Trondheim og har minst to semester igjen av studiet
● Er kreativ og initiativrik, med stor ansvarsfølelse som ikke er redd for å ta i et tak der det trengs
● Ønsker å bidra positivt inn i arbeidsmiljøet og være med og bygge Spark* NTNU
Aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Ansettelse skjer i mars, og lønnet opplæring vil bli gitt.
Stillingene er lønnet med vit.ass.-lønn (statens lønnstrinn 23) og er basert på timeføring for det man jobber.
Forventet arbeidsmengde er ca 20 timer i måneden.
I søknaden må du presisere om du kan være med på følgende datoer:
- Mandag 20.mars fra kl. 16:00 og utover
- Onsdag 22.mars fra kl. 17:00 til 21:00
- Torsdag 23.mars fra kl. 18:00 til 21:00
- Lørdag 25.mars fra kl. 08:00 til Søndag 26.mars kl. 16:00 (Hyttetur)
Søknad og CV sendes til ​[email protected]​ med ​[email protected]​ på kopi innen 5. Mars klokken
23.59. Aktuelle kandidater vil bli intervjuet fortløpende.
For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Jørgen (promosjef) på ​[email protected]​ eller Trine
(leder) på ​[email protected]​.