Velkommen til Sømna kommune

Rev_23-02-2017
Velkommen til Sømna kommune
www.somna.kommune.no
E-post: [email protected]
Sentralbord
750 15 000
kl. 09.00 – 14.00
Benytt gjerne direktenummer til den du ønsker kontakt med!
08.00 – 15.45 (15.00 Sommertid)
Ordfører Andrine Solli Oppegaard
Varaordfører Gunder Strømberg
Rådmann Øystein Johannessen
Kommunalsjef oppvekst Ann-Helen V. Westerberg
Formannskapskonsulent Gro Steen
75015011 / 41694085
75015011 / 94834338
75015012 / 48053342
75015015 / 41274946
75015010 / 90561544
NAV
Flyktningetjenesten NAV
Integreringskonsulent
55 55 33 33
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
21054012
SØMNA FOLKEBIBLIOTEK
Biblioteksjef Ingrid Collington-Hanna
Telefaks
75015050
75015051
[email protected]
[email protected]
TEKNISK / EIENDOM / IT
Kommunalsjef teknisk Nils-Ivar Sund
Sekretær Unni Lillefjell
Leder eiendomsavdeling Alf-Kyrre Holmstrand
Avd.ing. II Tor M. Ottesen
Avd.ing. Heidi Pedersen Mørk
Trond Olaussen
Feier Morten Mørch
IT-tekniker Andreas Olsen Benjaminsen
75015031 / 95836562
75015030
75015033 / 41508322
75015034 / 95702955
75015032 / 95225413
95836564
41567958
75015004
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
LANDBRUKSKONTORET
Jordbrukssjef Nils Nyborg
Fagkonsulent skog Jan Jensen
Fagkonsulent Bjørn Sylten
Fagkonsulent Trond Grønmo
Prosjektleder «Liv i bygda» Hans Gunnar Holand
Vilttelefon for Sømna og Brønnøy
75015071 / 95850121
75012093 / 95453685
75015072
75015070
94862262
99446402
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
LØNN/PERSONAL
Personalsjef Torill Henstein
Konsulent lønn Tove Dahle
Sekretær Hilde Næss Storvik
Sekretær Kristin Wågan (onsdager)
75015025
75015022
75015024
75015027
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Sekretær eldrerådet / TT-kort
Ann-Karin Moen (tirs og annen hver fre)
75015027
[email protected]
ØKONOMIKONTOR / KEMNER
Økonomisjef Sonja Johansen
Økonomikonsulent Berit Busch
Sekretær Siv Olsen
75015023
75015021
75015020
[email protected]
[email protected]
[email protected]
NÆRING OG KULTUR
Næring- og kultursjef Ben Andre Graven
Kulturskolerektor Marianne I. Stensland
Teaterinstruktør Cezary Szewczyk
75015013 / 90747085
75015060 / 91644155
75015052 / 90165893
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Utleie Sømnahall / Svømmehall
Driftstekniker Sømnahallen Ragnar Westerfjell
Badevakt svømmehallen
75015013
95103230
75015086
VIK SKOLE
Rektor Rolf Arve Wold
Avdelingsleder barnetrinn Tove Buskerud
Avdelingsleder ungdomstrinn Tone Larsen
Sekretær Kristin Wågan
Driftstekn. skole og svømmehall Ragnar Westerfjell
75015081 / 92693472
75015082 / 41677350
75015083 / 99165996
75015080
95103230
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
BERG SKOLE
Rektor Ann Solli
Sekretær Sølvi Malm
Driftstekniker Tor Reitan
Telefaks
75028060
75028060
95836567
75028588
[email protected]
[email protected]
[email protected]
LOGOPED
Ann-Helen D. Holm
75015077 / 97005954
[email protected]
VOKSENOPPLÆRING
Ellen Øvregård
75015017
[email protected]
SØMNA BARNEHAGE
Leder Ingunn Iversen
Assisterende leder Ann-Helen Johansen
Berg Barnehage
Vik Barnehage
Sund Barnehage
Bakketun barnehage
91345887
91700184
75028410
75029199
75027379
75028366
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
BARNEVERNSTJ. SØR-HELGELAND
Barnevernsleder Lill Mari Lande
95854670
90933681
[email protected]
HELSE LEGEKONTOR
Enhetsleder helse Laila Estensen
Komm.overl. 1 Rolv-Jørgen Bredesen
Kommunelege Mari Brox
Telefaks
Akuttnr.
75015100
75015100
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
75015101
75029500
HELSE –
HELSESTASJONEN
Helsesøster Berit Sund
Helsesøster Birgitte Thrana
Helsesøster Silje H. Aas
Jordmor (Torsdager)
75015115 / 41552606
75015115
75015116
75015116
[email protected]
PLEIE- OG OMSORG
Leder pleie- og omsorg Guro J. Knygh
Sekretær Nina Nyrud
Sekretær Ann Karin Moen
Telefaks
Kjøkkensjef Alexander Larsen
Arbeidsstue Mariann Hanssen
Driftsoperatør Klaus Arnes
75015122
75015120
75015143
75015121
75015132
75015133
46959419
[email protected]
[email protected]
[email protected]
SYKEHJEM
Avdelingsleder Ida Kjærstad
Nordstua
75015180
Midtstua
75015184
75015131
75015182
75015186
[email protected]
Vårsol
Veststua
HJEMMESYKEPLEIE / HJEMMEHJELP
Avdelingsleder Torstein Graven
Sykepleier Hilde Nyrud (synskontakt)
Sykepleier Camilla Graven (hørselskontakt)
75015158
75015144
75015120
75015158
[email protected]
[email protected]
[email protected]
ALARMTLF. hjemmesykepleie
Vakttelefon hjemmesykepleie
Telefaks
41501332
95126885
75015141
MILJØTERAPITJENESTEN
Mobil Vik / Berg
75015147 / 75015155
95444997
KOMMUNAL PSYKIATRI
Gry Fjelldalselv
Jarle Olaussen
Bodil Flatås
75015147 / 95447883
75015146 / 91757321
75015152
HELGELAND REHABILITERING I SØMNA
Enhetsleder Aud Graven
Enhetsleder Arne Eide
75029900
75029900
75029900
[email protected]
[email protected]
FOLKEHELSEKOORDINATOR
Marianne V. Grøttheim
75015016 / 40234875
[email protected]
OVERFORMYNDERI
Fylkesmannen i Nordland er vergemålsmyndighet
75531500
[email protected]
Sømna kirke
Sokneprest
Kirkeverge / daglig leder Tone Sund
Diakon Per Weibye
Organist Elena Ebbesen
Sekretær Sølvi Malm
75015231
75015232 / 90897464
75015233
75015234
75015230
[email protected]
[email protected]
Sømna fysiotrim
Ørjar W. Evensen
Siri C. Evensen
Tor-Eirik Dahle
75015150
75015153
75015156
Andre
Fagforbundet / Utdanningsforbundet
Veterinær
Lensmann
Ligningskontor
NAV Hjelpemiddelsent. Nordland
Nord-Norsk Pensjonistskole
SHMIL
Lises Fotklinikk
Sømna Frivilligsentral
Tannlege
Taxi
75015019
91394381
75029911
80080000
75426700
75029280
48039425
97146838
75015260
75029084
99528028
BRANN 110
–
POLITI 112
–
LEGE 113
[email protected]
[email protected]