Hvilke FMF har FUxx.docx

Hvilke FMF har FUxx?
Fagmedisinsk forening
FUxx
Link til vedtekter
Norsk barne- og
ungdomspsykiatrisk forening
LISBUP
Norsk forening for
allmennmedisin
Norsk gynekologisk forening
ALIS
https://legeforeningen.no/Fagmed/Norskbarne--og-ungdomspsykiatriskforening/LISBUP/Vedtekter/
https://legeforeningen.no/yf/Allmennlege
foreningen/ALIS/
https://legeforeningen.no/Fagmed/Norskgynekologisk-forening/fugo/vedtekterfugo/
Norsk indremedisinsk forening
FUGO
https://legeforeningen.
no/Fagmed/Norskgynekologiskforening/fugo/
NYI Norske yngre
indremedisinere
https://legeforeningen.
no/Fagmed/Norskindremedisinskforening/yngreindremedisinere/
Fag:

Blodsykdommer

Endokrinologi

Fordøyelsessykdo
mmer

Geriatri

Hjertesykdommer

Indremedisin

Infeksjonssykdom
mer
Norsk kirurgisk forening

Lungesykdommer

Nyresykdommer
FUNK
www.ungkir.no
Fag:







Generell kirurgi
Gastroenterologi
sk kirurgi
Urologi
Karkirurgi
Øre-Nese-Hals
Thoraxkirurgi
Bryst- og
https://legeforeningen.no/Fagmed/Norskindremedisinsk-forening/yngreindremedisinere/Grunnlagsdokument/




Norsk onkologisk forenign
Norsk psykiatrisk forening
endokrinkirurgi
Barnekirurgi
Plastikkirurgi
Nevrokirurgi
Ortopedi
OnkoLIS
Har ikke funnet
nettside eller vedtekter
LIPS
https://legeforeningen.
no/Fagmed/Norskpsykiatriskforening/LIPS-forLIS/
https://legeforeningen.no/Fagmed/Norskpsykiatrisk-forening/LIPS-forLIS/Vedtekter-for-LIPS/