INNKALLING TIL ÅRSMØTE I JUDO KLUBB STORD

Jks
INNKALLING TIL ÅRSMØTE
I
JUDO KLUBB STORD
Dato: Onsdag 22.mars 2017
Tid: 1900 -2100
Sted: SKL
SAKLISTE:
Sak 1. Åpning
Sak 2. Godkjenning av fremmøtte representanter
Sak 3. Godkjenning av innkalling og sakliste
Sak 4. Valg av møteleder og referent, to personer som skal underskrive protokoll.
Sak 5. Årsrapport 2016
Sak 6. Årsregnskap for 2016
Sak 7. Aktivitetsplan
Sak 8. Kontingent / forsikring
Sak 9. Budsjett for 2017
Sak 10 Innkomne saker
Sak 11. Valg
Saker som skal tas opp på årsmøte sendes styret v /leder innen 8.mars.2017
Ole Severin Nesse
Leder
Tel:90080838 / e-post [email protected] eller [email protected]
Jks/2017