Antall samlingsuker, yrkespraksis og pedagogisk praksis

Antall samlingsuker, yrkespraksis og pedagogisk praksis YFL-HO heltid, 3 år
År i studiet
1. år
2. år
3. år
Antall samlingsuker på
Høgskolen
Høst: 5 uker
Vår: 5 uker
Høst: 5 uker
Vår: 5 uker
Høst: 5 uker
Vår: Mye selvstendig
arbeid med
Bachleoropgave, med
noen samlinger (ennå
uvisst hvor mange)
Antall dager
yrkespraksis i eget og
andre HO-yrker
10 dager
10 dager
5 dager
10 dager
10 dager
15 dager
Antall dager
pedagogisk praksis
Vår: 20 dager (4 uker)
Høst: 20 dager (4 uker)
Vår: 10 dager (2 uker)
ungdomstrinnet
Høst: 20 dager (4 uker)
Mellom samlingene arbeider studentene med ulike oppgaver som ofte er knyttet til både yrkespraksis og
pedagogisk praksis.
Antall samlingsuker, yrkespraksis og pedagogisk praksis YFL-HO deltid, 4 år
År i studiet
1. år
2. år
3. år
4. år
Antall samlingsuker
på Høgskolen
Høst: 5 uker
Vår: 2,5 uker
Høst: 5 uker
Vår: 2,5 uker
Antall dager
yrkespraksis i eget og
andre HO-yrker
10 dager
5 dager
5 dager
5 dager
Høst: 5 uker
Vår: 5 uker
5 dager
10 dager
Høst: 2, 5 uker
Høst: 5 dager
Vår: Mye selvstendig
arbeid med
Bachleoropgave, med
noen samlinger (ennå
uvisst hvor mange)
15 dager
Antall dager
pedagogisk praksis
0 dager
Vår: 20 dager (4 uker)
Vår: 20 dager (4 uker)
Vår: 10 dager (2 uker)
ungdomstrinnet
Høst: 20 dager (4
uker)
Mellom samlingene arbeider studentene med ulike oppgaver som ofte er knyttet til både yrkespraksis og
pedagogisk praksis.
Med forbehold om endringer