Adresseliste til høyring marint vern

Partar
Lindås kommune
Radøy kommune
Austrheim kommune
Sund kommune
Austevoll kommune
Bergen kommune
Os kommune
Kvinnherad kommune
Tysnes kommune
Stord kommune
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
1dykkeklubb
A/S Norske Shell
Artsdatabanken
AUDUN JACOBSEN
AUSTEFJORDEN SMOLT AS
AUSTEVOLL FISKARLAG
e-post
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Fjellvar AS
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Fjordfiskernes forening
FMC Biopolymer
Forbundet KYSTEN
Forsvaret
Forsvarsbygg
Fortidsminneforeningen, Bergen og Hordaland
Forum for natur og friluftsliv
Framtiden i våre hender
Friluftslivets fellesorganisasjon
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Austevoll Kraftlag SA
Austevoll kyst- og sogelag
AUSTEVOLL SEAWEED FARM AS
AVINOR AS
Bellona
BERGEN FISKARLAG
Bergen og Omegn Havnevesen
Bergens Seilforening
Bioforsk
BKK
BOF
BSI - Padling
Den Norske Turistforening
Direktoratet for mineralforvaltning
DNT Hordaland
Fana Kajakklubb
Fiskarlaget Vest
Fiskebåt
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond
Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening
Fiskeridirektoratet
Fitjar Kraftlag
FJELBERG FJORDBRUK AS
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
Friluftsrådenes Landsforbund
Fritidsfiskeforening
FYLKESNES FISK AS
Greenpeace
Hardanger Kajakk-Klubb
Havforskningsinstituttet
Havstril Padleklubb
Hordaland bonde- og småbrukarlag
Hordaland Bondelag
Hordaland Fylkeskommune
Hordaland fylkeskystlag
Hordaland Røde kors
Hordvik Padle klubb
IMC Diving AS
ISDAL, BJØRN
Kgl. Norsk Båtforbund
KS
Kvinnherad Energi
Kvinnherad kystlag
KVINNHERAD OG HARDANGER FISKARLAG
Kystverket
LERØY VEST AS
LINGALAKS AS
LO
Luftfartstilsynet
Marinbiologisk stasjon, Espegrend
Mattilsynet
MIDTHORDLAND FISKARLAG
Milde Båtlag Bergen
Miljødirektoratet
Natur og Ungdom
Naturvernforbundet Hordaland og lokallag
Nemo Classic Diving
Nesfossen Smolt AS
NGIR
NHO
NHO Reiseliv
NIVA region vest
NJFF Hordaland
Njørd Ro Og Kajakklubb
NOF Hordaland
Norconsult
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]ørd.no
[email protected]
[email protected]
Nordhordaland Kraftlag
Nordhordland padleklubb
Nordhordland Seilforening
NORDSJØ FJORDBRUK AS
Norges bondelag
Norges Dykkeforbund
Norges Fiskarlag, Hovedadministrasjon
Norges Geologiske Undersøkelser
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
Norges handicapforbund
[email protected]
Norges Idrettsforbund
[email protected]
Norges Jeger- og Fiskerforbund
[email protected]
Norges Kystfiskarlag
Norges Luftsportsforbund
[email protected]
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
[email protected]
Norges Miljøvernforbund
[email protected]
Norges naturvernforbund
[email protected]
Norges Orienteringsforbund
[email protected]
Norges Padleforbund
[email protected]
Norges Seilforbund
[email protected]
NORHORDLAND FISKARLAG
[email protected]
Norsk Biologforening
[email protected]
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
[email protected]
Norsk Botanisk Forening
[email protected]
Norsk Industri
[email protected]
Norsk institutt for naturforskning, NINA
[email protected]
Norsk institutt for vannforskning , NIVA
[email protected]
Norsk Ornitologisk Forening
[email protected]
Norsk Surfforbund
[email protected]
Norsk Zoologisk Forening
[email protected]
Norske sjømatbedrifters landsforening
[email protected]
NORSKJELL AS
NTNU
[email protected]
NVE
[email protected]
Oljedirektoratet
[email protected]
Oljeindustriens Landsforening
[email protected]
ONARHEIM BRUK AS
[email protected]
Os Padleklubb
[email protected]
Riksantikvaren (Direktoratet for kulturminneforvaltning)
[email protected]
Rådgivende Biologer AS
[email protected]
SABIMA
[email protected]
Sivilforsvaret
[email protected]/[email protected]
Sjøfartsdirektoratet
[email protected]
SJØTROLL HAVBRUK AS
[email protected]
SKL
[email protected]
Skog og landskap
[email protected]
SOTRA FISKEINDUSTRI AS
[email protected]
Statens Kartverk
[email protected]
Statens Kartverk, Bergen
[email protected]
Statens Kartverk, sjødivisjonen
[email protected]
Statens vegvesen, region vest
[email protected]
Statkraft
[email protected]
Statnett
[email protected]
Statskog
[email protected]
Stord Seilforening
Studentenes Undervanssklubb
Sund kystlag
SUNNHORDLAND FISKARLAG
Taretrålfiskernes Forening
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
TELAVÅG FISKEMOTTAK AS
TELAVÅG FISKEOPPDRETT AS
TROLAND LAKSEOPPDRETT AS
TYSNES FJORDBRUK AS
Tysnes kystlag
UiT Norges arktiske universitet
Uni Miljø
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo, Biologisk institutt
Universitetsmuseet i Bergen, Universitetet i Bergen
Vegdirektoratet
Vestnorsk havbrukslag, FHL
VIKING FJORD AS
WWF-Norge
Øygarden havkajakk klubb
ØYGARDEN OG SOTRA FISKARLAG
Åsane Seilforening
Asplan Viak
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Adresse
Postnummer og -stad
Gravdalsveien 262
5165 Laksevåg
Høgskoleringen 9
SPJOTØYVEGEN 430
SKOGSVÅG
Øystein Rabben
7491
5955
5382
5397
Trondheim
LINDÅS
SKOGSVÅG
Bekkjarvik
5397 Bekkjavik
v/ Svein Midtøy
HAUGSNES
Postboks 34, Flesland
5392 Storebø
5384 TORANGSVÅG
5869 Bergen
Røttingav. 61
Nøstegaten 30
Hjellestadvegen 247
Fr. A. Dahlsvei 20
5216
5010
5259
1430
Hellebakken 45
5039 Bergen
Youngstorget 1,
Postboks 3021 Lade
Tverrgaten 4-6
181 Oslo
7441 Trondheim
5017 Bergen
Slottsgt 3
5003 Bergen
Postboks 5471 Majorstuen
Strandgaten 229
305 Oslo
5004 Bergen
Lepsøy
Bergen
Hjellestad
Ås
Årskog
5419 Fitjar
ALSAKER
5694 ONARHEIM
Lonavegen 20
5353 Straume
Pollen
Postboks 2045, Vormedal
Øvre Slottsgate 2b
Postboks 800, Postmottak
Postboks 405 Sentrum
Dronningens gate 11
c/o Bergen Turlag, Tverrgt. 4/6
9531
5545
157
2617
103
152
5017
Nedre Slottsgate 25
Kvalfjord
Vormedal
Oslo
Lillehammer
Oslo
Oslo
Bergen
157 Oslo
Eyvind Lyches vei 23B
C/o Kristian Tårnes Ryllikvegen 54
FYLKESNESVEGEN 164
1338 Sandvika
9102 Kvaløysletta
5430 BREMNES
Postboks 1870 Nordnes
5817 Bergen
Åse Marie Reisæter
Krokeidevegen 13
Postboks 7900
v/Torgeir Evjen, Espedalen 22
Sandbrekkeveien 95
5244
5020
5360
5225
Fana
Bergen
Kolltveit
Nesttun
Postboks 61 Måseskjæret
EIDSVIKVEGEN 23
Vågebyveien 23
Haakon VIIs gate 9
5841
5455
569
161
Bergen
HALSNØY KLOSTER
Oslo
Oslo
Vikjo 7
5464 Dimmelsvik
v/Arve Sundal, Hamrabrekko 57
Roar Benjaminson
Postboks 1502
POSTBOKS 7600
LINGAVEGEN 206
Youngsgate 11
Postboks 243
Espelandsveien 232
Postboks 383
Harald Strønen, Røttingaveien 455
Skipanesvegen 12
Postboks 5672 Sluppen
Postboks 4783 Sofienberg
Bryggen 23, Jakobsfjorden 4. etg
Gravdalsveien 262
5450
5455
6025
5020
5630
181
8001
5258
2381
5216
5259
7485
506
5003
5165
Lindåsvegen 1480
Lindåsvegen 1260
5956 Hundvin
5956 Hundvin
postboks 5250 Majorstuen
Postboks 5465 Majorstua
Thormøhlensgate 53D
Tverrgaten 4/6
303
305
5006
5017
Boks 280
Postboks 626
5751 Odda
1303 Sandvika
Postboks 183
5903 Isdalstø
Postboks 126
C/O ALSAKER FJORDBRUK
Postboks 9354 Grønland
5918
5694
135
840
7462
7491
Postboks 1233 Sluppen
Postboks 6315 Sluppen
Sunde
Halsnøy Kloster
Ålesund
BERGEN
STRANDEBARM
Oslo
Bodø
Blomsterdalen
Brummundal
Lepsøy
Hjellestad
Trondheim
Oslo
Bergen
Laksevåg
Oslo
Oslo
Bergen
Bergen
Frekhaug
ONARHEIM
Oslo
Oslo
Trondheim
Trondheim
Postboks 9217 Grønland
Postboks 5091 Majorstuen
Postboks 600
Postboks 8065
C/O ALSAKER FJORDBRUK
134
840
1360
8380
179
1432
5806
183
840
840
855
5936
316
158
318
306
7485
349
7012
4024
314
7406
5413
7491
301
4003
4068
5694
Oslo
Oslo
Nesbu
Ramberg
Oslo
Ås
Bergen
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Manger
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Trondheim
Oslo
Trondheim
Stavanger
Oslo
Trondheim
HUGLO
Trondheim
Oslo
Stavanger
Stavanger
ONARHEIM
Postboks 8196 Dep.
Bredsgården
Postboks 6784 St. Olavsplass
Postboks 2014
Postboks 2222
C/O SJØTROLL AS
34
5003
130
3103
5509
5397
Oslo
Bergen
Oslo
Tønsberg
Haugesund
BEKKJARVIK
Postboks 115
1431
5381
3507
3507
4001
6863
216
423
7801
5404
5809
5373
5430
6294
Ås
GLESVÆR
Hønefoss
Hønefoss
Stavanger
Leikanger
Oslo
Oslo
Namsos
Stord
Bergen
Klokkarvik
Bremnes
Fjørtoft
Postboks 94
Postboks 97
Møllergata 39
Postboks 5003 NMBU
Postboks.593
Mariboes gate 8
Sognsveien 73L
Serviceboks 1, Ullevål Stadion
Sognsveien 73
Leif Bognøy
Postboks 1066 Blindern
Øvre vollgate 9
Postboks 1172 Blindern
Pb 7072 Majorstuen
Postboks 5685 Sluppen
Gaustadalléen 21
Sandgata 30
Seehusens gate 55
Boks 102 Blindern
Boks 639 Sentrum
Postboks 60
Askedalen 4
Postboks 200 Lilleaker
Postboks 4904 Nydalen
Postboks 63 Sentrum
Postboks 271
Postboks 1139
v/Johannes Lidal, Pb. 119,
Sammy Olsen, Tverråvegen 101
v/Oddvar Meland,
Postboks 6050 Langnes
Postboks 7810
Postboks 7800
Boks 1072 Blindern
Postboks 7800
Postboks 8142 Dep.
Sandviksboder 1E
Boks 6784 St. Olavsplass
Areknappvegen 32
Jarle Glesnes, Vødl 53
Postboks 193
5380
5380
5384
5694
5693
9037
5020
5020
316
5020
33
5035
5450
130
5363
5381
5873
TÆLAVÅG
TÆLAVÅG
TORANGSVÅG
ONARHEIM
Årbakka
Tromsø
Bergen
Bergen
Oslo
Bergen
Oslo
Bergen
SUNDE I SUNNHORDLAND
Oslo
Ågotnes
Glesvær
Bergen