Program - Miljødirektoratet

Nasjonalt dialogmøte om Naturpanelet/IPBES:
"5-års jubileum for etablering av Naturpanelet/IPBES – blir det hva vi
håper på?"
Miljødirektoratets lokaler, Grensesvingen 7, Helsfyr, Oslo
Onsdag 1. mars, kl 10:00-12:10
Den 12. april 2017 er det 5 år siden Naturpanelet/IPBES ble etablert i Panama City. Det første
arbeidsprogrammet (2014-2018) har god fremdrift, noe som er et godt tidspunkt både for å vurdere
hvordan det går, samt også vurdere fremtidsplanene for det som skal bli den viktigste globale
leverandøren av kunnskap innen biologisk mangfold og økosystemtjenester.
I anledning av at lederen for Naturpanelet/IPBES, og tidligere leder av Klimapanelet/IPCC, Sir
Professor Bob Watson, besøker Oslo, så inviterer nasjonalt kontaktpunkt for Naturpanelet til et
uformelt nasjonalt dialogmøte for norske kunnskapsmiljøer, beslutningstakere/forvaltning, relevante
organisasjoner og NGOer.
Prof. Watson vil gi oss et øyeblikksbilde av Naturpanelet, men også komme med betraktninger av
kunnskap som et grunnlag for forvaltning og beslutningstaking. Prof. Watson har også erfaring som
leder av en nasjonal økosystemutredning, UK National Ecosystem Assessment, med hvordan
kunnskapsanalyser fra utredningsprosesser kan få betydning i nasjonal og regional politikkutforming.
I tillegg vil lederen av en nasjonal utredning om økosystemtjenester fra våtmark, Kristin Magnussen,
orientere om utredningens arbeid. Utredningen bygger på metodikken etablert av Naturpanelet, og
formålet er å få en helhetlig og uavhengig utredning forankret hos brukere som har interesser i
våtmarksområder. Arbeidet med økosystemutredninger følger opp Stortingsmeldingen «Natur for
livet», som sier at naturforvaltningen skal sikre at summen av all aktivitet eller bruk skjer på en måte
som medfører at norske økosystemer i størst mulig grad opprettholder god tilstand over tid. Møtet
holdes i hovedsak på engelsk.
Tentativt program for dialogmøtet
Ordstyrer: Nina Vik, Miljødirektoratet, nasjonalt kontaktpunkt Naturpanelet/IPBES
10:00 – 10:05 Velkommen til møtet v/Ellen Hambro, direktør Miljødirektoratet
10:05 – 10:20 Viktigheten av relevant og pålitelig kunnskap for oppfølging av Stortingsmeldingen
«Natur for livet» v/Gudrun Schneider, fagdirektør Klima- og miljødepartementet
10:20 – 10:50 Five years with IPBES – how are we fairing? v/Sir Professor Bob Watson, leder for
Naturpanelet/IPBES
10:50 – 11:05 Spørsmål og diskusjon
11:05 – 11:25 Nasjonal utredning om økosystemtjenester fra våtmark, v/utredningsleder Kristin
Magnussen, Menon Economics- Center for Environmental and Resource Economics
11:25 – 11:40 Ordet er fritt og avrunding av møtet
11:45 – 12:15 "Fingermat og mingling" – vi slår oss sammen med forfattere fra de regionale IPBES
utredningene og utredning om landforringelse og –restaurering som er i Oslo på møte