14.01 Kristiansand Sørlandskonferansen Brit Mjåland 16

14.01
Kristiansand
Sørlandskonferansen
16-17.01
Kringler
Fagsamling
Landbrukets ØKOLØFT
24-25.01
Hell,
Trøndelag
Økokonferanse 2017
Foregangsfylke Melk og Kjøtt
Anders Eggen, Ola Johansen,
Turid Haga Vange
07.02.
Nibio
Svanhovd
Finnmark
Fylkesårsmøte
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Ola Johnsen
29.01
Kristiansand
Organisasjonskurs regionalt.
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Brit Mjåland
09.02
Jeløy
Kommunesamling
Fylkesmannen i Østfold
Aina Bartmann
16.02
Stjørdal
Kurs i økologisk
jordbærdyrking
NLR Trøndelag
Brit Mjåland
22.02
Østfold
Temamøte Korn
Felleskjøpet og Rema
Midt-Hordaland
Lokallag
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Kolbjørn Anda
28.02
Brit Mjåland
01.03
Askim
Stormøte Korn
Akershus Bondelag, Østfold
Bondelag og Kornprogrammet
2015-2017
Aina Bartmann
04.03
Molde, Hotell
Alexandria
Møre og Romsdal
Fylkesårsmøte
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Anne Kathrine Jensen
06.03
Modum
Modum Lokallag
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Hellek Berge
11-12.03
Gardermoen
Øko-honning
konferanse
Norges Birøkterlag
Markus Brun Hustad
16.03
Gjennestad
Vestfold
Fylkesårsmøte
Norges Bondelag
Audun Flåtten
16-17.03
Hotell
Ullensvang
Hordaland
Fylkesårsmøte
Norges Bondelag
Rolf Tore Djønna
28.03
Hardanger,
Kinsarvik
Foregangsfylke frukt og bær,
mfl.
Rolf Tore Djønna, Marianne
Bøthun, Hans Olav
Bjerketvedt
04.04
Hedmark,
Blæstad
05.04
Sarpsborg
15-16.04
Lier/Dramme
n
Rekrutteringsdag for
økologisk
fruktproduksjon
Regionmøte/Temamøt
e: Økologisk
grønnsaker og korn
Hva skal bonden
produsere i
framtiden?
Frukt og Bær
Kristiansand
Kornmøte
Felleskjøpet Agri, Rema1000,
ØKOLØFT
Kringler
Røros-konferansen
2017
8-10.11
Hedmark Bondelag
Runar Sørli, Aina Bartmann
Norsk Landbruksrådgivning