Sauda O-klubb

Sauda O-klubb
avholder årsmøte
torsdag 9. mars kl. 20.00
på Statkraft.
Saker til årsmøtet må sendes
til styret innen 5. mars.
Årsmøtesaker legges ut på
www.saudaok.no
Annonsen er sponset av:
Styret