nedre bekkelaget aktivitetsskole ukeplan vinterferien uke 8

NEDRE BEKKELAGET AKTIVITETSSKOLE
UKEPLAN VINTERFERIEN UKE 8
KLOKKESLETT
7:30-9:00
9:00-10:00
10:00-14:00
15:00
16:45
MANDAG 20.2.
DS/Ipad
TIRSDAG 21.2.
DS/Ipad
ONSDAG 22.2.
DS/Ipad
TORSDAG 23.2.
DS/Ipad
FREDAG 24.2.
DS/Ipad
Valgfrie aktiviteter inne
Valgfrie aktiviteter
ute/inne
Stå på skøyter hvis
forholdene ligger til rette
for det.
AKS har noen skøyter til
utlån
Valgfrie aktiviteter inne
Valgfrie aktiviteter
ute/inne
Vinteraktivitetsdag på AKS
-aking
-ski for de som vil (hvis det
er nok snø)
-snøballkasting på blink
Valgfrie aktiviteter inne
Valgfrie aktiviteter
ute/inne
Tur til Malmøya
Valgfrie aktiviteter inne
Valgfrie aktiviteter
ute/inne
Gymsal
Grilling av pølser og
pinnebrød
Bingo m/premier
Valgfrie aktiviteter inne
Valgfrie aktiviteter
ute/inne
Stå på skøyter hvis
forholdene ligger til
rette for det.
AKS har noen skøyter til
utlån
Vi serverer noe varmt å
drikke
Vi serverer noe varmt å
drikke
HUSK:
-varme klær
-skøyter
-hjelm
-matpakke
-drikkeflaske
HUSK:
-varme klær
-skøyter
-hjelm
-matpakke
-drikkeflaske
Valgfrie aktiviteter
inne/ute
STENGT
Valgfrie aktiviteter
inne/ute
STENGT
Leker ute/inne
Barna kan ha med seg
termos med noe varmt å
drikke
HUSK:
-varme klær
-skøyter
-hjelm
-matpakke
-drikkeflaske
-termos m/varm drikke
Valgfrie aktiviteter
inne/ute
STENGT
Vi serverer noe varmt å
drikke
HUSK:
-varme klær
-skøyter
-hjelm
-matpakke
-drikkeflaske
HUSK:
-varme klær
-skøyter
-hjelm
-matpakke
-drikkeflaske
Valgfrie aktiviteter
inne/ute
STENGT
Valgfrie aktiviteter
inne/ute
STENGT
NEDRE BEKKELAGET AKTIVITETSSKOLE
UKEPLAN VINTERFERIEN UKE 8
NEDRE BEKKELAGET AKTIVITETSSKOLE
UKEPLAN VINTERFERIEN UKE 8