Se flyer her - Fjord Frolickers Square Dance Club

FJORD FROLICKERS SQUARE DANCE CLUB
28.- 30. april 2017
Sted:
Skui Grendehus, Skuiløkka 13, Skui
(Følg E16 fra Sandvika mot Hønefoss, 59*55’38»N, 10*26’42»Ø)
Caller:
Fredag
18:00
18:30 – 21:30
Registrering
M–P–A1–M–P–A2 ca. 19.30 pause
Lørdag
11:30 - 13:30
14:00 – 16:30
A2/C1
13:30–14:00 pause
M–P–A1–M–P–A2
17:00 – 18:00
18:00 – 21:00
Søndag
11:30 – 14:00
Middag
M–P–A1-M-P-A2 ca. 19:30 pause
C1
Antrekk:
“Traditional” fredag og lørdag
Kontakter:
Janne Haanes/Johannes Antonsen Arnebråtveien 1, N-0376 Oslo
Telefon: +47 908 66 845
e-post: [email protected]
Pris/info:
NOK 450,- pr. person
Prisen inkluderer badge, kaffe/te, fingerfood i pausene, middag og kaker lørdag.
Andre drikkevarer kan kjøpes.
Fjord Frolickers Square Dance Club, Postboks 152, N-1300 Sandvika, www.ffsdc.no
FFSDC JAMBOREE 2017 INFORMASJON
STED: Skui Grendehus, Skuiløkka 13 i Bærum, vest for Oslo
Slik kjører du fra E18:
Ta av fra E18, ved Sandvika, E16 mot Bergen/Hønefoss (Ringeriksveien)
Følg Ringeriksveien ca. 6,5 km, ta til venstre, Skui Grendehus ligger opp bakken til høyre (merket).
PRIS: NOK 450
Prisen inkluderer badge, kaffe/te, fingerfood. Lørdag: Festmiddag, kaffe/te og kaker.
Andre drikkevarer kan kjøpes.
BETALING: For gyldig påmelding må avgiften være betalt innen fristen.
Bankgiro 7131 05 32805, FFSDC v/Margaretha Miles, Postboks 152, N-1301 Sandvika
Deltakere fra andre land kan betale ved registrering, men må melde seg på i forkant.
FRIST: Påmelding og betaling innen 12. april 2017
AVBESTILLING: Ved avbestilling før 18.04 innkreves ingen betaling, ved avbestilling etter 18.04 kreves ½ beløp.
OVERNATTNING: Det er plass til noen campingvogner ved grendehuset. Vennligst gi beskjed ved behov.
Vi arrangerer privat innkvartering så langt vi klarer.
Det finnes rimelige overnattingsmuligheter i nærheten.
Kontakt / påmelding:
Janne Haanes/Johannes Antonsen, Arnebråtveien 1, 0376 Oslo, +47 908 66 845,
[email protected]
-------------------------------------------------------------------------------------------PÅMELDING, frist 12. april 2017
Fjord Frolickers Square Dance Club JAMBOREE, 28.-30. april 2017 på Skui Grendehus.
Antall
voksne à NOK 450
Betales til bankgiro 7131 05 32805, FFSDC v/Margaretha Miles, Postboks 152, N-1301 Sandvika
For gyldig påmelding må avgiften være betalt innen fristen.
NAVN: (etternavn + fornavn)_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
KLUBB: _______________________________ Dansenivå:_____________
ADRESSE: ______________________________________________________________________
Tel:___________________________________________ E-post: ___________________________
Ønsket innkvartering:_______________________________________________________________
FFSDC, kan ta imot gjester: JA / NEI ___________________________________________
Sendes: Janne Haanes/Johannes Antonsen, Arnebråtveien 1, 0376 Oslo (mail [email protected])
Fjord Frolickers Square Dance Club, Postboks 152, N-1300 Sandvika, www.ffsdc.no