Månedsnytt - Haugesund Nordre Misjonskirke

Bilverkstedet på Kvala
Årabrotsveien 19b - 5515 Haugesund
Tlf.: 52 73 70 25
FACEBOOK: Gullsmed Reidun Breistig
for Haugesund Nordre Misjonskirke
Haraldsgt. 132 - Tlf.: 52 72 13 33
www.norli.no
Her skjer det stadig noe!
Trykk LIKE :)
Gard, tlf. 52 72 26 40/9280 9240
Tepper - Gulvbelegg Tapet - Maling - Laminat
- Parkett - Gardiner
Tlf.: 52 70 47 47
Strandgt. 196, 5525 HAUGESUND
Døgnvakt tlf.: 52 70 19 70 - www.imibb.no
Menighetens pastor:
Tor Egil Frøyland
Gardstøl 33, 5518 Haugesund
Mob.: 924 05 507
E-post: [email protected]
Menighetens kontaktperson:
Per Ivar Aase
Smalamyr 26, 5517 Haugesund
Mob.: 920 38 703
E-post: [email protected]
Kasserer:
Grethe Bjørkli Hansen
Tlf.: 959 91 423
E-post: [email protected]
Tips til månedsnytt:
Redaktør: Tor Egil Frøyland
Mob.: 924 05 507
E-post: [email protected]
Haugesund Nordre Misjonskirke
Uradalsvegen 3
5516 HAUGESUND
Bankgiro: 3240.06.01592
Gaver til barmhjertighetsarbeid: 3240.18.88224

Kirkens pastortelefon: 924 05 507
šE-post: [email protected]
üInternett: http://www.nordre.no
Kirkens kontor er åpent hver torsdag kl. 10.00-12.00
(eller etter avtale).
Lenger enn oss selv…
Det er spennende tider i menigheten, og mye som skjer. Oppussingen etter
brannen i kjelleren går mot slutten (alt er ikke ferdig enda), og vi er inne i en
prosess med å ansette en ny pastor. Vekstteamet skal etter hvert erstattes med en
ny arbeidsgruppe som sammen med noen fra lederteamet skal se på veien videre
for Nordre. Dette kommer i tillegg til alt menighetsarbeidet og gudstjenestene
som vi har i menigheten.
IBO Raglamyr AS
Tlf.: 52 71 72 90
Andakten
Nr. 3 - mars 2017 - 30. årg.
Aktiviteter for barn og unge i ukedagene:
Humla (søndagsskolen) møtes hver søndag kl. 11.00 - 12.30.
Speideren (fra 2. klasse) møtes hver mandag kl. 18.00 - 19.30.
B-Tweens (4. - 7. klasse) møtes annenhver fredag kl. 18.30 - 20.00.
UNG (Fra 7. klasse og oppover) er hver fredag kl. 20.00 - 23.00.
Tentro (9. klasse, konfirmanter) er annenhver fredag kl. 18.00 -19.30.
Jeg tror at det ikke bare er spennende
tider for menigheten, men også meget
viktige tider. Vi som menighet og som
enkeltpersoner står foran noen viktige
valg. I alt dette er vi avhengig av å rope
til Gud om visdom og kunnskap til å ta de
gode valgene.
Jeg drømmer om en menighet som ser
lenger enn seg selv i de valgene vi nå skal
ta. Vi er frelst og billetten til himmelen er
sikret! Jesus kom til jorden med et klart og
tydelig oppdrag fra Gud selv. Et oppdrag
som ville få enorme konsekvenser for
menneskene på jorden. Et oppdrag som
handlet om evig liv eller evig fortapelse.
Jesus var villig til å se lenger enn seg
selv, han tenkte på oss. Det sies at det
ikke var naglene som holdt Jesus fast til
korset, men hans kjærlighet til deg og
meg. Jeg drømmer om en menighet full av
mennesker som klarer å se lenger enn seg
selv, og som tenker på den generasjonen
som kommer etter oss, og på de mennesker
som enda ikke har fått møte Jesus.
Vi har alle våre preferanser på hvordan
ting bør gjøres, hvordan ting bør se ut,
eller hvordan ting skal være. Taleren må
være «åndelig» nok (av og til stiller jeg meg
selv spørsmålet: hvem skal avgjøre hva som
er åndelig eller ikke?), budskapet må være
lagt frem på den rette måten, vi må synge
de rette lovsangene. Vi har alle meninger
om det meste, og noen uttaler seg frimodig
om disse tingene, mens andre «protesterer»
mer i det stille. Et annet spørsmål jeg har
stilt meg er: Hva skal til for at vi skal legge
ned våre egne ønsker og behov, og se
lenger enn oss selv? Hva skal til for at vi
istedenfor å tenke på hva vi selv synes er
bra, tenker på hva som er til det beste for
vår neste? For noen ganger er det vanskelig
for oss å skjelne mellom hva vi synes er det
beste, og hva som er det beste for vår neste.
Andre ganger tenker vi at andre har samme
preferanse som oss selv, eller vi mener at de
burde hatt det.
Jeg vet at jeg stiller noen utfordrende
spørsmål nå, men hva sier Jesus?
Du skal elske Herren din Gud av hele
ditt hjerte og av hele din sjel og av all din
kraft og av all din forstand, og din neste som
deg selv. Lukas 10,27
Det er spennende tider i menigheten, og
jeg drømmer om at Gud ved sin Hellige Ånd
Menighetsskolen
Da har menigheten fullført de tre modulene
i menighetsskolen, men det er fortsatt flere
ting det jobbes aktivt med. Blant annet
menighetens historie og menighetens
bibelhistorie. Videre så skal Vekstteamet
skal bli erstattet av en arbeidsgruppe som
skal jobbe med mer konkrete forslag til hva
som menighet konkret kan gjøre for å nå ut
til nye mennesker med Jesus.
Dugnad etter brannen
Selv om mye arbeid er gjort er vi fortsatt
ikke helt i mål. Oppussingskomiteen
etterlyser flere som kan være med på å
ferdigstille det gjenværende arbeidet. Noe
arbeid på kjøkkenet gjenstår, og det er flere
rydde- og vaskejobber som skal gjøres. Ta
kontakt med Osvald Larsen (tlf: 95 24 24
78) eller Grethe Wiebe Frøyland (tlf: 93 06
13 03) om du har mulighet til å bidra.
Familiegudstjeneste?
Det har nå blitt en endring på navnet
familiegudstjeneste. Fra nå av vil alle
familiegudstjenester hete «Alle sammen»gudstjeneste.
Årsmøte
Menighetens årsmøte blir avholdt den 12.
mars kl.19.00.
Sykemelding
Pastor Tor Egil Frøyland er for tiden 50 %
sykemeldt.
Konfirmanttur
Konfirmantene reiser til London 15. - 20.
mars. Be om at turen må gå bra, og at
konfirmantene får gode opplevelser. Flere
kirker skal besøkes og konfirmantene skal
få være med på ulike gudstjenester.
Dåp
I gudstjenesten på søndag 26. mars blir det
dåp i Nordre. Går du med tanker om at du
har lyst til å la deg døpe, ta kontakt med
pastoren Tor Egil Frøyland på tlf: 92 40 55
07 eller e-post: [email protected]
Dugnad i vår
Eiendomsstyre vil invitere til den årlige
dugnadshelga datoene 21. - 22. april (fredag
og lørdag). Sett av datoene allerede nå i
kalenderen din og bli med.
Endringer i programmet kan skje
så følg med på hjemmesiden som oppdateres
jevnlig.
Klikk deg inn på www.nordre.no og få siste
oppdatering.
Bjørn Erik Ausland
70 år, 13.03.2017
Aktiviteter for barn og unge i ukedagene:
Humla (søndagsskolen) møtes hver søndag kl. 11.00 - 12.30.
Speideren (fra 2. klasse) møtes hver mandag kl. 18.00 - 19.30.
B-Tweens (4. - 7. klasse) møtes annenhver fredag kl. 18.30 - 20.00.
UNG (Fra 7. klasse og oppover) er hver fredag kl. 20.00 til kl. 23.00.
Tentro (9. klasse, konfirmanter) er annenhver fredag kl. 18.00 -19.30
Menighetsblad for Haugesund
Nordre ­Misjonsmenighet,
Tilhørende Det Norske Misjonsforbund.
Menighetens visjon:
Forvandlede mennesker
utrustet til tjeneste for Jesus
Redaktør:
Tor Egil Frøyland
Mars
Onsdag 1.mars:
Kl. 12.00: Felles bønnemøte på
Totalen
Søndag 5. mars:
Kl. 11.00: Gudstjeneste. Lyla
Granberg taler. Ikke Humla.
Nattverd.
Kl. 16.00: Nordre Media
Mandag 6.mars:
Kl. 12.00: Mandagstreff
Kl. 18.00: Speideren
Kl. 20.00: Bønnekveld
Tirsdag 7.mars:
Kl. 19.45: Lovsangskoret øver
Onsdag 8.mars: Kl. 12:00: Felles bønnemøte på
Totalen
Fredag 10.mars:
Kl. 18.00: Tentrokonfirmantundervisning
Kl. 20.00: UNG
Søndag 12.mars: Kl. 11.00: Festgudstjenestenyåpning. Tor Egil Frøyland taler.
Kl. 16.00: Nordre Media
Kl. 19.00: Årsmøte
Mandag 13.mars: Kl. 18.00: Speideren
Kl. 20.00: Bønnekveld
Onsdag 15.mars: Kl. 12.00: Felles bønnemøte på
Totalen
Fredag 17.mars: Kl. 18.30: B-tweens
Kl. 20.00: UNG
åpenbarer for oss alle menighetens hensikt
og mening. Først da tror jeg at vi vil forstå
at våre egne preferanser og rammer spiller
en mindre rolle. Jeg tror at Gud ønsker at
vi skal ta gode valg for fremtiden, og de
Søndag 19.mars: Kl. 11.00: Gudstjeneste. Per Ivar
Aase taler.
Kl. 16.00: Nordre Media
Mandag 20.mars: Kl. 12.00: Mandagstreff. Besøk
av Birger Håvik med sangkor fra
Tabernaklet.
Kl. 18.00: Speideren
Kl. 20.00: Bønnekveld
Tirsdag 21.mars:
Kl. 19.45: Lovsangskoret øver
Onsdag 22.mars: Kl. 12.00: Felles bønnemøte på
Totalen
Fredag 24.mars:
Kl. 18.00: Tentro konfirmantundervisning
Kl. 18.30: B-tweens
Kl. 20.00: UNG
Søndag 26.mars:
Kl. 11.00: «Alle sammengudstjeneste». Dåp. Humla har
regien.
Kl. 16.00: Nordre Media.
Mandag 27.mars:
Kl. 18.00: Speideren
Kl. 20.00: Bønnekveld
Onsdag 29.mars: Kl. 12.00: Felles bønnemøte på
Totalen
Fredag 31.mars: Kl. 18.30: B-tweens
Kl. 20.00: UNG
Søndag 02.april: Kl. 11.00: Gudstjeneste. Dag Vister
Hansen taler. Nattverd.
Kl. 16.00: Nordre Media
valgene må vi ta nå! Valg som er tatt med
kjærlighet i våre hjerter til vår neste.
Tor Egil Frøyland