UKEPLAN FOR BASE BLÅ UKE 4 Sosialt mål: Jeg kan

UKEPLAN FOR BASE BLÅ UKE 4
Sosialt mål: Jeg kan være en god venn.
Mandag 23.01
Tirsdag 24.01
Onsdag 25.01
Torsdag 26.01
Fredag 27.01
Skoleslutt kl.13.00
Matpakke
Kl. 13.00-13.45
Skoleslutt kl.13.30
Matpakke
Kl. 13.30-14.00
Skoleslutt kl.13.00
Matpakke
Kl. 13.00-13.30
Skoleslutt kl.13.30
Matpakke
Kl.13.30-14.00
Skoleslutt kl.13.30
Matservering
Kl.13.30-14.15
Omelett med ost og
tomater.
Utetid: kl. 14.00-15.00
Læringsstøttende aktiviteter
Kl.15.00-16.00
Gymsalen
Vi leker «Atomleken».
Utetid: kl. 14.00-15.00
Læringsstøttende aktiviteter
Kl.15.00-16.00
20-spørsmål
Vi introduserer et
spennende og nytt spill.
Utetid: kl. 13.30-14.30
Læringsstøttende aktiviteter
Kl.14.30-16.00
Rullende krefter
I dag skal barna få prøve seg på
nye forsøk.
Utetid: kl. 14.00-15.00
Læringsstøttende aktiviteter
Kl.15.00-16.00
Bryn Café
Vi går opp i Caféen og lærer
ulike regnemetoder med
mynter og sedler.
Baseaktiviteter
Barn kan få velge mellom ulike
aktiviteter inne på Base blå.
Biblioteket
Vi besøker skolens bibliotek.
Her kan barna titte/lese i
selvvalgte bøker.
Baseaktiviteter
Barn kan få velge mellom ulike
aktiviteter inne på Base blå.
Myntspill
I dag skal barna spille et
superkult myntspill.
Utetid: kl. 14.15-15.00
Koseboksen
Kl.15.00-16.00
I koseboksen ligger det
mange lapper som er
dekket av magisk støv. På
disse lappene står det
forslag til aktiviteter vi
kan gjennomføre. Det er
barna selv som har
kommet med disse
forslagene.
Ønsker alle en
nydelig helg!
Frilek: Kl.16.00-17.00
Frilek: Kl.16.00-17.00
Frilek: Kl.16.00-17.00
Frilek: Kl.16.00-17.00
Frilek: Kl.16.00-17.00