Er plan den beste løsningen?

Er plan den beste
løsningen?
Marianne Bøe
Arealseksjonen
Livet i havet – vårt felles ansvar
www.fiskeridir.no
1. Er plan- og
bygningsloven alene?
Livet i havet – vårt felles ansvar
www.fiskeridir.no
1. Er plan- og
bygningsloven alene?
§
§
§
§
§
§
Akvakulturloven
Forurensingsloven
Naturmangfoldsloven
Vannressursloven
Havne- og farvannsloven
Kulturminneloven
Forskrifter- eks. NYTEK
Livet i havet – vårt felles ansvar
www.fiskeridir.no
1. Er plan- og
bygningsloven alene?
Akvakulturloven- NaturmangfoldslovenPlan- og bygningsloven- Forurensingsloven
Livet i havet – vårt felles ansvar
www.fiskeridir.no
2. Er plan den riktige
tilnærmingen?
•
•
•
•
•
•
•
Flerbruksområde
Enbruksområde
Bestemmelser
Konkurrerende bruk av areal
Bunndata
Forundersøkelser
Teknologisk utvikling
Legge til rette for utvikling av næringen
Livet i havet – vårt felles ansvar
www.fiskeridir.no
Livet i havet – vårt felles ansvar
www.fiskeridir.no
Livet i havet – vårt felles ansvar
www.fiskeridir.no
Kistvika
MTB:
2340 tonn
Areal:
34 390 m²
Bølge:
Hs 1,0 m
Vind:
29 m/s
Strøm:
Vc 50 cm/sek
Livet i havet – vårt felles ansvar
www.fiskeridir.no
Livet i havet – vårt felles ansvar
www.fiskeridir.no
Korsholman
MTB:
3120 tonn
Areal:
79 030 m²
Bølge:
Hs 1,9 m
Vind:
32 m/s
Strøm:
Vc 65 cm/sek
Livet i havet – vårt felles ansvar
www.fiskeridir.no
Livet i havet – vårt felles ansvar
www.fiskeridir.no
Salatskjera
MTB:
6240 tonn
Areal:
113 821 m²
Bølge:
Hs 3,5 m
Vind:
32 m/s
Strøm:
Vc 90 cm/sek
Livet i havet – vårt felles ansvar
www.fiskeridir.no
Livet i havet – vårt felles ansvar
www.fiskeridir.no
Håbranden
MTB:
6240 tonn
Areal:
7182 m²
Bølge:
Hs 5,0 m
Strøm:
Vc 75 cm/sek
Livet i havet – vårt felles ansvar
www.fiskeridir.no
2. Er plan den riktige
tilnærmingen?
Livet i havet – vårt felles ansvar
www.fiskeridir.no
2. Er plan den riktige
tilnærmingen?
Livet i havet – vårt felles ansvar
www.fiskeridir.no
2. Er plan den riktige
tilnærmingen?
Livet i havet – vårt felles ansvar
www.fiskeridir.no
3. Er kunnskapsinnhentingen
god nok?
Livet i havet – vårt felles ansvar
www.fiskeridir.no
1. Er plan- og bygningsloven alene?
2. Er plan den riktige tilnærmingen?
3. Er kunnskapsinnhentingen god nok?
Livet i havet – vårt felles ansvar
www.fiskeridir.no