www.osteroy.ungdomsskule.no epost: osteroy.ungdomsskule

Økt 1
8.30-10.00
Friminutt
Økt 2
10.15-11.15
Matpause
Økt 3
11.45-12.45
Friminutt
Økt 4
13.00-14.00
Norsk
Matte
Morgonsamling
«Veiviseren»
Framandspråk
Skriveøkt norsk
hovudmål
Engelsk
Musikk
Samfunnsfag
Krle
Framandspråk
Engelsk
Matematikk
Norsk
Kunst og
handverk
Krøv
Kunst og
handverk
Engelsk
«Kautokeinoopprøret»
Matematikk
Krøv
Mån: «Den stille kampen»
Tys: sjå film
Tors: skriveøkt: om det du har lært om samane utifrå
«Den stille kampen», forelesingar og filmen
Me startar opp med nytt tema. Geometri. Denne veka ser
me litt på dei ulike omgrepa, og undersøker
samanhengen mellom areal og volum.
Samfunnsfag
Heime til fredag:
Blå: 5.101 – 5.103
Grøn: 5.201 – 5.203
Raud: 5.301 – 5.303
Gym
Engelsk
The Kite Runner
Me les, lyttar og gjer oppgåver til teksten
Samf.fag
Ons: oppstart periodeplan 3+ befolkningsutviklinga i
verda
Fre: befolkninga har utvikla seg i fasar
Heime til fredag:
Lesa ferdig utdelt tekst frå The Kite Runner
Gjera ferdig tre ark m/arbeidsoppgåver om boka:
Ark med setningar å forklara
To sider å forklara frå den grafiske
romanen
Heime til fredag:
Gjera «Finn svar i teksten»1-10, side 18 i Kosmos
Krle
Naturfag
De går saman i grupper og finna ut litt om diverse typar
alternativ behandling. De skal presentera det de har
funne ut for klassen, så snakkar me litt om kva de fant
ut.
Heime til fredag:
Sjå episode 1, sesong 1 av folkeopplysningen. Den
ligg på NRK.no og varar i ein halv time.
Engelsk f.
Tysk
Spansk E.
Kap. 3 Dresden – jobba vidare med Dresden.
Ulike oppggåver
Velja kva tema du vil presentera munnleg og få
karakter på.
Mittwoch: Skriva glosar til s. 54- 55 og lesa
s. 54.
Tenk over kva tysk by eller tema frå historia
som du kan tenkja deg å presentera høgt i
klassen og få karakter på.
Fram til 8. mars jobbar de med den munnlege framføringa vi skal ha då, og med verbprøva som vi
skal ha 8.februar, de gjer heima det de treng gjera, eg sett ikkje opp lekse.
Spansk W
www.osteroy.ungdomsskule.no
epost: [email protected]
10c: Ann Kristin (mob: 97043686) epost: [email protected]
10d: Trond (mob: 99617471) epost: [email protected]