Invitasjon Bama Liatoppen skiskytterfestival 2017

Velkomen til verdas største skiskytterrenn
Bama Liatoppen Skiskytterfestival 31 mars - 2. april 2017.
FREDAG 31. mars:
Liatoppen skisenter
LARSEN-stafetten (klubbstafett)
Gutar 11-12 år/Jenter 11-12 år/Mikslag 11-12 år
Gutar 13-16 år/Jenter 13-16 år/Mikslag 13-16 år (samla alder
kan maksimalt vera 45 år)
I gute- og jenteklassane er det ikkje høve til å “mixe” kjønn og/eller
klubbar. Sjå elles utfyllande reglement om korleis ein kan setje
saman laga på www.liatoppenskiskytterfestival.no
NB! NORMAL for nybyrjarklassane. (15 sek tillegg pr bom)
Premiering ved målgang for nybyrjarklassane.
Hallingdal Feriepark, Ål
OPNINGSSHOW
Musikk, konkurransar og pallpremiering for stafettane.
LAURDAG 1.april:
NORMAL nybyrjarklassane. (15 sekund tillegg per bom)
NORMAL for klassane 11-12 år (15 sekund tillegg per bom)
SPRINT for klassane 13-16 år.
Liatoppen skisenter
Ål kulturhus
PREMIESHOW
NB! Begrensa plass. Kvar utøvar kan ha med seg ein ledsager.
SUNDAG 2. april:
Liatoppen skisenter
NORMAL for klassane 11-12 år (15 sekund tillegg per bom)
FELLESSTART for klassane 13-16 år.
Premiering fortløpande på stadion.
PÅMELDING:
Opnar 17. januar kl. 10.00.
Individuelt:
Påmelding til festivalen gjeld for 2 individuelle konkurransar
Les nøye informasjon på vår heimeside
www.liatoppenskiskytterfestival.no i god tid før påmelding.
Påmeldingsfrist er 19.feb. 2017.
NB! Festivalen har ei deltakargrense på 1100 løparar.
Førstemann til mølla. Påmelding utover 1100 havnar på
venteliste og vil bli tilbydd plass ved forfall.
Stafett:
Informasjon og lenke til stafettpåmelding på
www.liatoppenskiskytterfestival.no.
(Påmeldingsfrist 20.mars. Det er plass til alle som vil vere med.)
STARTKONTINGENT:
Stafett:
Individuelt:
Kr 475,- pr. lag (inkl. obligatorisk brikkeleige)
Kr 390,- for begge individuelle renn
(inkl. obligatorisk brikkeleige)
BETALING:
Individuelle konkurransar: Faktura blir sendt ut ved påmelding,
evt. klubbvis faktura til klubbar som har satt opp det i EQ Timing.
Stafett: Klubbvis faktura i etterkant.
KONTAKTPERSONAR:
Organisasjonsleiar:
NILS VESLEGARD
[email protected]
Mob.: 900 52 961
Påmeldingsansvarleg:
ERLING HAGEN
[email protected]
Mob.: 991 55 150
Rennteknisk leiar:
SVEIN T. FURUHAUG
[email protected]
Mob.: 915 18 610
NETTSTAD:
www.liatoppenskiskytterfestival.no
APP:
Liatoppen Skiskytterfestival
OVERNATTING:
www.liatoppenskiskytterfestival.no
STARTNUMMER:
Startnummer skal hentast på rennkontoret.
Startnummer som ikkje vert returnert, vert belasta
utøvaren sin klubb med kr 300.
GARDEROBE/DUSJ:
På arena.
EMIT-BRIKKER:
Alle skal nytte arrangøren sine brikker (er inkl. i startkontingenten).
EMIT-brikker som ikkje vert returnert, vert belasta utøvaren sin
klubb med kr 700.
Velkomen til ei fantastisk skiskyttaroppleving på Liatoppen!