Utviklingskonferansen 2017

Utviklingskonferansen 2017
Torsdag 23.02.17 på Scandic Stavanger Forus
08.00 – 08.30
Registrering og kaffe
08.30 – 09.00
Velkommen
09.00 – 09.30
Innlegg ved Fylkeslege i Rogaland, Janne Dahle Medhus
09.30 – 10.20
Den akutt syke sårbare eldre og ivaretakelse i kommunen
ved Hogne Sønnesyn, ph.d., overlege geriatrisk seksjon SUS
10.20 – 10.40
Pause og en matbit
10.40 – 11.30
Den optimale verktøykasse i møtet med akutt sykdom
ved Ulrika Eriksson, akuttsykepleier/universitetslektor, NTNU
Kompetanseprosjektet «I trygge hender ved akutt sykdom hos sårbare eldre i
Rogaland» ved Line H. Thomsen fagrådgiver/prosjektleder USHT Rogaland
11.30 – 12.00
12.00 – 13.00
LUNSJ
13.00 – 14.00
Forebygging og behandling av underernæring, nasjonal pilot i Rogaland
Time kommune ved Gry Kirsti Sirevåg, Prosjektleder
Slåtthaug sykehjem i Stavanger kommune ved Kathrine Skjeldal, Prosjektleder
Universitetssykehuset i Stavanger ved Hanne Juul, Prosjektleder
14.00 – 14.20
14.20 – 14.30
Testsenter/Living lab - hvorfor skal kommunene bruke dette?
ved daglig leder Arild Kristensen, NSCC
Velferdsteknologiens ABC ved fagleder Arnt Egil Ydstebø, USHT
14.30 – 14.50
Pause og en matbit
14.50 – 15.10
15.10 – 15.40
Palliativt pasientforløp ved Ragnhild Sviland, prosjektleder SUS
Å snakke med gamle folk om behandling i slutten av livet
ved Pål Friis, overlege og geriater, Sørlandet sykehus
Konferansen er gratis, men ubenyttede plasser belastes tjenestested med kr. 700,-.