E39 Ålesund-Molde - Statens vegvesen

Utbedret og ferjefri E39 innen 2035
E39 Ålesund-Molde
● Konseptvalg 2014
● Tilleggsutredning
Digernes-Vik
– Miljø og økonomi
– Varianter av K2 og K3
– Ferdig før påske
● Forslag om statlig plan
– Ålesund-Molde
– Ålesund-Vik
– Uansett med VikRemmem
21.02.2017