Informasjon og påmelding til globalt perspektiv og reformasjon

Til alle ansatte og frivillige i menigheter og organisasjoner
i Domprostiet og Salten
Velkommen til temasamling om globale perspektiver i reformasjonsmarkeringen
Vi får besøk fra Kirkerådet,
Blant annet: Knut Hallen(SMM), Per Ivar Våje(Skaperverk og bærekraft), Elin Finnseth
Sæverås (NKR/Global uke), Hilda Kristine Hanssen ( Kirkens Nødhjelp)
Tid: onsdag 15.mars kl 13.30 – 15.30
Sted: Bispegården, Bodø
Kirkerådet har satt som mål for deres besøk:
«Bringe ressurser og inspirasjon om en global, misjonal og utadrettet markering av reformasjonen til
bispedømmene
lokalmenighetene.
Fremme viktigheten av å jobbe økumenisk med partnerorganisasjoner og andre
kirkesamfunn.»
Innhold:
-Arbeid med lokale markeringer i våre menigheter, spesielt ifht temagudstjenestene som skal
holdes i høst:
«Mennesket er ikke til salgs»
«Skaperverket er ikke til salgs»
- Presentasjon av ressursmateriale
- Inspirasjon til Fasteaksjonen, global uke m.m
Møtet arrangeres i forbindelse med fellessamling for SMM utvalg( Samarbeidsrådet for menighet og
misjon) og Ressursgruppa for miljø-, forbruk og rettferd i bispedømmet.
Påmelding til: Bernt Aanonsen [email protected] innen 12.mars
Kontaktpersoner:
Bernt Aanonsen: [email protected] eller
Brita Bye: [email protected]
Arrangør:
SMM utvalget og Ressursgruppa for miljø-, forbruk og rettferd i Sør-Hålogaland bispedømme