VEKEPLAN FOR 9C

VEKEPLAN FOR 9C
Måndag
13.02
Norsk:
Norsk:
Naturfag: Utdeling av
prosjektoppgåva.
Matte: Sjå til at du er
ferdig med D1- D34.
Dette har vore lekse
tidlegare.
Engelsk: Do ex. 28,
30 +31 pp. 101-102
in WB.
Hugs!
Tysdag 14.02
Tilvalsfag:
Tysk: Lest Text 5C + lernt
die Vokabeln!
Spansk: Gjer ferdig oppg. B s. 68skriv i arbeidsboka di.
Eng.fordj: N
Arb.l.fag: M
Naturfag: Repeter s.161163. Gjer ferdig
nøkkelspørsmåla.
Sam.fag: Nytt kap. « Det
fleirkulturelle samfunnet»
KRLE: Nytt kap. «Liv og død»
Norsk:Lesetime
Ordenselevar: Marit og Mathias
Onsdag 15.02
Mat og Helse I
Naturfag II: Repeter
s.164-165. Gjer ferdig
nøkkelspørsmåla.
Matte II:D35-D43
Musikk II: Me heldt
fram med band. Øv på
songen din.
Engelsk:
Norsk: Do ex. 39, 40 +
07
Torsdag 16.02
KRLE: repeter s. 125-135.
Gjer ferdig oppg.1-6 s. 135
Sam.fag: Repeter s. 67-72. Gjer ferdig oppg. 1-7
Tilvalsfag:
Tysk: Macht Aufgabe 13 Seite 115.
Spansk: Finn setningar med presens perfektum i kap. 13 (cap.
trece) skriv dei i arbeidsboka di.
Eng.fordj: N
Arb.l.fag: M
Musikk: Les s. 205-207. Svar på alle spørsmåla s.
206.
41 pp. 106-107 in WB.
Gym: :
Fredag 17.02
Mat og Helse II:
Naturfag I: Repeter s.164-165. Gjer ferdig
nøkkelspørsmåla.
Matte I: D35-D43
Musikk I: Me heldt fram med band. Øv på
songen din.
Sam.fag:
Valfag: NMF: Fisketur  Ta med fiskestang og
flytevest viss du har.