Bruksanvisning

BRUKSANVISNING
SKAGEN
Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra myDAB.
Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: [email protected]
veibel.no
Nyheter og info kan du også finne på www.mydab.no
Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før din nye radio tas i bruk.
Beskrivelse:
1. LCD display
Display
2. DIAL / SELECT Trykk, for å slå på radioen. Hold knappen inne 3 sekunder for å slå av.
Skru på knappen ved valg av kanaler.
3. INFO / MENU Ved trykk flere ganger kommer det fram mer info på display. Ved å holde
inne aktiviseres menyen, for å bla og velge i meny bruk DAIL/SELECT
knappen.
4. ANT Teleskopantenne
5. VOL + For å øke volumet, trykk eller hold inne
6. VOL For å redusere volumet, trykk eller hold inne
7. JACK KONTAKT Tilkobling for ørepropper, hodetelefon eller linje inngang på stereosystem
8. DC KONTAKT
Tilkobling for medfølgende strømadapter
1 . Slå radioen på for første gang
1.1 Strømforsyning
a. Strømadapter (medfølger)
Tilslutt strømadapteren til DC-kontakten på radioen og deretter
tilsluttes støpselet i veggkontakten. (220V)
b.
Batteri (medfølges ikke)
Under radioen er det plass for 4 alkaliske batterier av typen AAA.
Disse legges i rommet som kommer til syne når batteridekslet er
åpnet.
OBS: Viktig at batteriene legges riktig +/- i forhold til tegningen i
batterirommet
1.2 Trekk ut den teleskopiske antennen. For best mulig signalforhold og
lydkvalitet, er det ofte best å trekke ut antennen maksimalt.
1.3 Trykk på DIAL / SELECT for å slå på radioen. LCD
bakgrunnsbelysningen tennes når radioen er aktivisert. Radioen
starter opp med samme kanal som ble spilt sist radioen var i bruk.
1.4 Når radioen blir slått på for første gang, vil den starte "Full Scan"
for tilgjengelige digitale radiostasjoner. Når skanningen er fullført, vil
den første stasjonen (alfabetisk) begynne å spille.
1.5 Dersom den ikke finne stasjoner i "Full Scan", vil displayet viser "
OFF AIR ".En " Full skann" kan være nødvendig for å finne DABstasjoner manuelt.
1.6 Ved å holde inne ”DIAL / SELECT”-knappen i 3 sek, vil radioen slås
av.
1.7 Juster volumet
Trykk på " VOL + " for å øke volumet og trykk på ' VOL - "for å
redusere volumet. Hvis du ikke hører noen lyd, trykk deretter på
volum opptasten til du kommer til et ønsket nivå. Hvis du vurderer
volumet for høyt, trykk på volum nedtasten for å oppnå det ønsket
nivå .
1.8 For å utforske de stasjonene som har blitt funnet , kan du vri DIAL /
SELECT -knappen for å hoppe til neste funnet stasjon . Når du finner
en stasjon som du ønsker å lytte til, trykk på " DIAL / SELECT
"-knappen, eller etter 3 sekunder indikerer radioen "Tuning" i displayet
og den velger automatisk gjeldende stasjon som vises på LCDdisplay.
2 . Hoved-menu
Hold inne knappen INFO / MENU for å åpne hovedmenyen.
I FM -modus, vil hovedmenyen være som følgende :
DAB/FM
PRESET
AUDIO SET
RESET
VERSION
RECALL
SAVE
AUTO
MONO
YES/NO
NB! : I FM -modus kan du bare trykke på DIAL / SELECT for autoscan for
å søke på FM- stasjoner.
I DAB -modus , vil hovedmenyen være som følger :
DAB/FM
PRESET
FULL SCAN
MANUAL
RESET
VERSION
RECALL
SAVE
YES/NO
2.1 Visningsmodus i display
Signalstyrke
Ved siden av antennesymbolet vises det hvor sterke de mottatte signalene
er. Dette indikeres med 0 ved ingen signal og opptil 3 søyler ved sterkt
godt signal.
VISER STYRKEN PÅ SIGNALFORHOLDET
Hvis det indikeres 1 søyle kan du oppleve problemer med kvaliteten på
lyden.
0 søyler indikeres ved ingen signal
Merk: Dette symbolet er bare for å indikere DAB -stasjonens styrke.
2.2 Endring av modus ved undermenyen " DAB / FM"
DAB -radio har to moduser av drift:
○ DAB Radio
○ FM-radio
Trykk på " INFO / MENU" -knappen for å velge FM / DAB -modus under
menyen .
2.2.1 Hvis du er i FM -modus, kan du holde " INFO / MENU" inn i
hovedmenyen .
2.2.2 Roter " DIAL / SELECT " for å vise " DAB / FM" på displayet .
2.2.3 Trykk " DIAL / SELECT " for å bekrefte valget, vil radioen slå til DAB
-modus og begynte å søke etter digitale stasjoner .
2.2.4 Hvis du vil gå tilbake til FM -modus, kan du gjøre det samme på nytt.
2.3 PRESET
Henvis til " lagre og hente fram ".
2.4 Skanning for stasjoner.
2.4.1 DAB -modus
○ Full Scan
○ Manual
2.4.1.1 Full scan
For DAB + radio, ekstra stasjoner og tjenester regelmessig blir
tilgjengelige, så er den en god idé å gjennomføre en full scan fra 5A til
13F nå og da for å være sikker på at du har den mest oppdaterte stasjon
notering lagret i minnet på radio. f.eks: hvis du drar på ferie, så er det også
en god idé å gjennomføre en full scan.
2.4.1.2 Manuell
Når den manuelle søkefunksjonen brukes, kan du velge en bestemt
digital radiokanal frekvens og deretter manuelt justere antennen, eller
plasseringen av radio, for å få en sterkest mulig signal for den kanalen der
du befinner deg.
2.4.2 FM -modus
○ Auto Scan
○ Manuell Tune
2.4.2.1 Auto Scan
Du kan korte trykk " Dial / Velg " for å auto stasjonene , vil radioen stoppe
å spille en gang en stasjon er søkte.
2.4.2.2 Manuell Tune
Dial " Dial / Velg" knappen for å søke etter stasjoner ved 0.05MHz hver
gang . Du kan trykke på " Ring / Velg" for å bekrefte valget eller vente på
5s deretter slå til viste mottakeren automatisk.
2.5 Reset
Det kan være tider når du trenger å tilbakestille mottakeren tilbake til de
opprinnelige fabrikkinnstillingene dvs. når du flytter radioen til en annen
del av landet. Slik at du kan plukke opp de lokale og nasjonale DABstasjoner i dette området. Hvis du ikke gjør dette, kan du oppleve at valg
av en kanal på radioen viser at den ikke lenger er tilgjengelig.
2.5.1 Hold " INFO / MENU" inn til hovedmenyen, og roter deretter " DIAL /
SELECT" til undermenyen "reset",
2.5.2 Trykk " DIAL / SELECT " for å bekrefte valget på "reset", radioens
indikerer i display "yes", trykk ”DIAL/SELECT” for å bekrefte at radioen går
tilbake i fabrikkinnstillinger. Etter dette går radioen automatisk i autoscan
og starter opp å spille den kanalen som ligger først alfabetisk. Hvis det
ikke kommer opp tilgjengelige stasjoner, vises ”no serv” i display. Dette
kan løses ved å kjøre ”full scan” for å hente opp kanaler manuelt.
MERK: Vær oppmerksom på at når reset har funnet sted, vil du miste
alle dine lagrede favoritkanaler både DAB og FM, og det interne DAB
registeret.
2.6 versjon
Velg denne undermenyen for å se firmware informasjon.
3 . Lagre og hente fram
3.1 Lagring av stasjoner
Du kan lagre opptil 10 av dine favorittkanaler i forhåndsinnstilt funksjon,
dette vil gjøre det mulig å få tilgang til dine personlige beste stasjoner
raskt.
Hvis du ønsker å lagre en forhåndsinnstilling, må du først lytte til stasjonen
som du ønsker å lagre, og trykk lenge på " INFO / MENU "-tasten for å gå
inn i hovedmenyen.
3.1.1 Du skrur " DIAL / SELECT " for å finne "reset"-menyen, trykk på "
DIAL / SELECT " for å bekrefte valg.
3.1.2 I "reset"-menyen har du valgene "save" og ”recall”, velges med
”DIAL/SELECT”.
3.1.2 Trykk på " DIAL / SELECT " tasten for å vise ”save” på displayet,
og trykk deretter på ”DIAL/SELECT” for å bekrefte valget. Displayet viser
"PX" (X vil være 1 til 10).
3.1.3 Trykk deretter " DIAL / SELECT " for å bekrefte valget, deretter "PX
save" vil bli vist på LCD-displayet, noe som betyr at radioen har blitt lagret.
Også du kan dekke med de eksisterende lagrede stasjoner som den
samme operasjonen .
3.2 Hente en lagret stasjon
Trykk lenge på " INFO / MENU " for å gå inn i menyen , og deretter vri til
"DIAL / SELECT" på undermenyen " preset " , og trykk deretter på "DIAL
/ SELECT " for å bekrefte valget . Skru ""DIAL / SELECT " for å vise
undermenyen du trenger på displayet.
3.2.1 Trykk på "DIAL / SELECT " for å velge "recall", og trykk deretter
på "DIAL / SELECT " for å bekrefte den lagrede stasjonen, kan du se "
EMPTY PX" og den lagrede stasjonen som viste " PX" fra listen ved å
rotere " DIAL / SELECT "-tasten.
3.2.2 Roter "DIAL / SELECT " til stasjonen som du vil høre , og trykk
deretter på " DIAL / SELECT " for å bekrefte valget . Da vil radioen spille
den stasjonen du ønsker å høre.
Feilsøking
Hvis du opplever problemer med DAB + radio er det noen raske og enkle
tips som du kan teste selv, du kan bidra til å løse problemet.
Radiomottak er dårlig
- For DAB + digital mottak, undersøk at du er i et område som kan motta
DAB + -signaler.
Dekningskart for Norge se www.radio.no eller www.dabradio.dk for
Danmark.
- Kontroller at teleskopantennen er trekket ut maksimalt for best
signalmottak.
- Utfør Full Scan . Se 2.4.
- Prøv å flytte radioen til en alternativ plassering for å se om mottaket blir
bedre. Husk å søke på nytt etter DAB + -stasjoner når du har flyttet på
radioen ( Se 2.4) .
- Sjekk at du ikke har annet elektrisk utstyr for nær radioen som forårsaker
forstyrrelser.
Ingen lyd
- Når strømadapteren brukes ved driften av radioen, sjekk at DC koblingen er
tilstrekkelig innført slik at det er oppnådd kontakt. Tilsvarende sjekkes at støpslet er
tilkoblet strømnettet via en veggkontakt som er slått på, der det er nødvendig. For
batteridrevet radio: sikre at batteriene er plassert riktig og at batteriene ikke er tomme
for strøm.
Med forbehold om trykkfeil og endringer i tekniske spesifikasjoner uten forvarsel.
”myDAB” domene er i flere land eiet av VEIBEL org.nr. 992797975.
7 09 00 34 86 00 18