Statusinformasjon modulvogntogsøknader per februar 2017

Oversikt over modulvogntogstrekninger det er søkt om per februar 2017.
med forbehold om misforståelse av søknadstekster
NB! Hendvendelser som er skriftlig besvart (både positive og negative svar), er tatt ut av listen.
Ferdig vurdert
Under vurdering
Midlertidig stopp i vurderingen, avventer avklaring
Strekninger
Region
E39 Stavanger – Bergen
E39, Stavanger - Mortavika fk.
vest
vest
E16 Hordaland grense - Bergen
vest
E16 x Bærumgsveien - Buskrerud grense
Delstrekning i Region vest
Rv 93 Riksgrense Sverge – Alta
øst
Sandtorg - Sverige (E10)
Sandtorg (Harstad) - x rv. 85 Kåringen
E10 Kåringen - Sortland bru x rv. 85
rv. 85 Sortland bru - Børøya
Videre fra rv 30/rv 28 til krysset rv 28/rv 26
Videre fra rv 28/rv 26 til Trysil rv 26/rv 25
Videre fra rv 26/rv 25 til Elverum rv 25/rv3
E18 - Skjeppestadveien 40 i Ski
nord
nord
nord
nord
nord
øst
øst
øst
øst
Rv 26 fra x rv 25 i Trysil (Nybergsund bru) til Slettemovegen
Nessetveien, Bekkevoldkrysset til Nesoddveien 22, Vinterbro
E6 x fv. 156 - Nesoddveien 22, Vinterbro
Alt. 1 Moelv - Gaupen, Tangenvegen 163
Fv. 213, fra E6 Avkjøring Moelv til Jølstad
Fv. 82 Fra Jølstad til Tangnesvegen
Tagnesvegen inn til nr 163
Alt. 2 Fra E6 avkjøring Mellom Brumunddal og Rudshøgda til Gaupen
Fv. 84, fra E6 avkjøring til avkjøring Gaupen
øst
øst
øst
øst
øst
øst
øst
øst
øst
Kommentar
Akershus: strekningen er forskriftsfestet fra
E18 X Kjørbo (Sandvika) til E16 X fv.616
Bærumsveien
Tjeldsundbrua tillates ikke tot.vekt. 60 tonn
Fv. 213 Fra avkjøring Gaupen til Jølstad
Fv. 82 Fra Jølstad til Tangnesvegen
Alt. 3 Fra E6 avkjøring Mellom Brumunddal og Rudshøgda til Gaupen
Fv. 84, fra E6 avkjøring til X FV 20
Fv. 20 Fra FV 84 til Jølstad
Fv. 82 Fra Jølstad til Tangnesvegen
Tagnesvegen inn til nr 163
øst
øst
øst
øst
øst
øst
øst
Gran X E6 - Tjerndalsveien Frogner
Rudskogen - Mysen, rv. 111
Rakkestad - Askim, rv. 124
rv. 115 Indre Østfold renovasjon, Vammaveien 207 Askim - E18
rv. 9 fra x E18 - Setesdalsveien 214
Rødmyrsvingen 63, Skien - X E18 - Norsk Gjenvinning, Taranrødveien 85, Sem
Rødmyrsvingen 63, Skien - X E18 - Lofterød Gjenvinningsstasjon, Mølleveien,
Lofterød
Rødmyrsvingen 63, Skien - X E18 - Norsk Gjenvinning Hvittingfossveien 182
Holmestrand
Rødmyrsvingen 63, Skien - X E18 - Norsk Gjenvinning Sota, Svelvikveien 11,
Drammen
Rødmyrsvingen 63, Skien - X E18 - RV 23 til Follestad industriområde, Røyken
Rødmyrsvingen 63, Skien - X E18 - RV 23 til follestad industriområde, Røyken
Rødmyrsvingen 63, Skien - X E18 - X E6, RV 23
Grinnavegen, Vestfossen - Tunveien, Lørenskog
fv 482 x E16 Oppakermoen - x fv. 175 - Grusholen - Maarud fabrikker
Fra rv. 2 via Skotterud og fv. 343 til Matrandveien 180
E6 Mo i Rana kv Industriparken - Varpen x fv. 808
fv. 808 Varpen - Hemnes Mek. Verksted, Lappehellveien 11, Hemnesberget
fv. 8080 via Skjæranveien - Lappehellveien 11, Hemnesberget
E6 Mo i Rana x E12 - Storforshei x Gruveveien
Gruveveien - Rana gruber Dagbrudd, industriområde/steinbrudd
fv. 22 Lillestrøm - x fv. 170 Fetsund
fv. 170 Fetsund - fv 115 Bjørkelangen
fv. 115 Bjørkelangen - x fv. 169 Løken
fv. 169 Løken - x Tyrihjellveien
øst
øst
øst
øst
sør
sør
sør
sør
sør
sør og
øst
øst
øst
Øst
Øst
nord
nord
nord
nord
nord
øst
øst
øst
øst
Gran X E6 til Haldenvegen 338 godkjent for
modulvogntog 15.12.2012.
Tilknytningsstrekning fra fv. 171 X
Tjerndalsvegen - Austenfjell industriområde
under vurdering
Tyrihjellveien - Myrveien ind. Omr til fabrikk Norsk Wavin as, Løken i Høland
fv. 706 Trondheim havn - Marienborg S x fv. 715
fv. 715 Marienborg S - Flakk fk.
fv. 715 Flakk fk. - Kringsvatnet x fv 710
fv. 710 Kringsvetnet - Brekstad havn x fv. 715
fv. 718 Leira x fv 715 - Sund x fv. 717
fv. 717 Sund - Kvithyll fv. X Kvithyllvn.
Kvithyllvne til industriområde/skipsverft
fv. 213 Moelv x E6 - Nordre Kongeveg x fv. 1
fv. 1 fra x fv. 213 - Moelven Treinteriør AS, Nordre Kongeveg 56, Brøttum
fv. 90 Brummunddal x E6 - rkj. x fv. 84
fv. 84 x fv. 90 - rkj. X fv. 92
fv. 92 x fv. 84 - Narudvn x fv. 47
fv. 47 Narudvn x fv. 90 - Brummunddal sag x fv. 51
fv. 51 x fv. 47 - industriområde Brummunddal sag
fv. 206 Riksgr. v/Linna - Flisa rkj. X rv 2
øst
midt
midt
midt
midt
midt
midt
midt
øst
øst
øst
øst
øst
øst
øst
øst
rv. 2 Flisa rkj. - Kirkenær x fv. 201
fv. 201 x rv. 2 - Kirkenær x fv. 404
øst
øst
Forskrifsfestet i 2012
Forskrifsfestet i 2012
fv. 404 x fv. 201 - Kirkenær x kv. Industrivn
kv. Industrivn - Moelven Profiler AS
fv. 66 x E6 (avkjøring 70, Hamar vest) Kåtorpvn./vognvegen - x fv. 75 Kornsilovn Birkebeinervn. 23
Vækerøveien x E18 - Røakrysset - Sørkedalsveien - Bogstad til Bakk
Skotterud (Eidskogs anlegg) - rv 2
Moelven Bruk Koppang sentrum - Elverum
Imsdalen - rv. 3 og videre til Elverum
E6 Nordkjosbotten - Industriveien Andslimoen, Lians caravan
fv. 250 Torpaveien x E6 (avkjøring nr 79 Vingrom) -fv. 330 Paul A. Owensveg nr 70
Gneisvn. 4 Skedsmokorset (B. H. Ramberg) - E6
E6 Skedsmokorset - E18 - E39 - rv. 509 Sandnesvn - Larsamyrå 10, Sandnes
E6 Skedsmokorset - E18 - E39 - rv. 509 Sandnesvn - Larsamyrå 10, Sandnes
Delstreknig i Region vest
Sannerbrua i Hedmark
Fra Ring 3 i Oslo - Fossumveien 70 Eiksmarka (Løvenskiold logistikk) - E 16 via Bagn
Fagernes - fv. 33 Etnedal - Dokka - Hunndalen
Fra Ring 3 i Oslo - Fossumveien 70 Eiksmarka (Løvenskiold logistikk) - E 16 via Bagn
Fagernes - fv. 33 Etnedal - Dokka - Hunndalen
øst
øst
Forskrifsfestet i 2012
øst
øst
øst
øst
øst
nord
øst
øst
øst og
sør og
vest
øst/Bru
øst,
sør
Forskriftsfestet i 2012
Forskriftfestet 1.10.2016
Økning fra 50 til 60 t
Snipetjernvn.2 , Langhus - Svend Haugs gt. , Drammen (BH Rambergs terminal)
enten via Oslo
eller via Oslofjordtunnelen
Snipetjernvn.2 , Langhus - Svend Haugs gt. , Drammen (BH Rambergs terminal)
enten via Oslo
eller via Oslofjordtunnelen
Menstadbrua i Skien - Telemarksvn. - Ulefossveien 48, Skien (Volmax
forhandleranlegg)
Rødskjærvn 18 - E10
E 10 Sandtorg - x på Kåringen
rv 85 Kåringen - Sortland bru
rv. 82 Sortland bru - Industrivn 14, Stokmarknes
Rødkjærvn. 18 - E10
E10 - Riksgr. Sverige (Bjørnefjell)
E136 Spjelkavik - fv. 396 - Borgundfjordveien 116-119
Narvik - Tromsø
Fossumveien 70 Løvenskjold Maxbo - avkjøring fra E18 - ring 3 - fv. 168
Sørkedalsveien - Røa inn på fv. 168 Griniveien
rv. 213 x E6 Moelv og rv. 216 - Arneberg
Pemco, Grasmo - x rv 2
ESAS AS, Skotterud - x rv. 2
Fv. 201 Riksgr. Sverige - x rv. 2 Kirkenær
E16 Riksgr. Sverige - Kongsvinger x rv. 2
fv. 168 x rv 25 - Moelven Løten AS
Moelven Mjørbruket As, Biri - x E6
Moelven Limtre As, Moelv -rv. 213/E6
Moelven Eidsvold Værk AS - E6
fv. 26 Riksgr. - x rv. 25 - Moelven Trysil AS
Moelven Nordia, Asfaltveien 1, Jessheim - E18 Drammen - E134 Mjøndalen - rv. 35
Kattfoss
Moelven Nordia, Asfaltveien 1, Jessheim - E18 Drammen - E134 Mjøndalen - rv. 35
Kattfoss
alternativt via E16 over Roa - Hønefoss og rv. 35 videre til Kattfoss
alternativt via E16 over Roa - Hønefoss og rv. 35 videre til Kattfoss
E134 x E18 til Hokksund
fv 128 x E18 Knapstad - Løvenstad industriområde, Spydeberg
øst og
øst og
sør
sør
sør
nord
nord
nord
nord
nord
nord
midt
nord
Tjeldsundbrua tillates ikke tot.vekt. 60 tonn.
Hålogalandsvegen er i planfasen.
Forskriftsfestet 1.10.2016
Ferdigstillelse av Hålogalandsbrua i 2018.
ForskriftfestetTrældal - Nordkjosbotn
1.10.2016
øst
øst
øst
øst
øst
øst
øst
øst
øst
øst
øst
øst og
sør
øst og
sør
øst
Forskrifsfestet
fv 450 Trangenveien 991, Flisa - x rv 2
Rv 282 + rv.319 fra E18 - Støperigata 7 i Drammen
Rv 93 Riksgrensen Finland - omlasingsplass 300m på norsk side Havneveien/Betongsveien i Alta
fv 354 Nordliveien fra fv 253, Solheimsvein ca 150 til Ragns Sells
Skarnes sentrum - Skarnes bru og ca 2 km mot Glomdal Interkommunale
renovasjon, Disenveien 39
øst
sør
Div strekninger, Treindustrien, Region øst
delstrekninger i Region sør
delstrekning i Region midt
delstrekning i Region vest
rv. 319 x E18 Bangeløkka - Sota Fjordpark, Svelvikveien
Sandtorg - Sverige (E10)
fv. 416 Vinterkjær x E18 - Hestemyr Avfallsanlegg
fv. 181 - x fv. 501 (Trondheimsvegen)
fv. 501 (Trondheimsvegen) - x fv. 33
fv. 33 - x E6
fv 353 x (Åsdalstrand) - Kilebygdvegen 96
Bjorstaddalen Avfallsanlegg, Kilebygdvegen 96 - fv. 356 - rv. 36 - Hærøya
Industripark - E18
x E6 - Industrivegen Ørn industriområde Dal
Tarandrødveien 85 - Ramnesveien fv 525 - x E18
Øvre Eikervei 86 - Nedre Eikervei - fv. 283 - x E18 Brakerøyakrysset
Steimoen x rv. 3 - fv. 29 Folldal v/Norfolier GreenTec AS, Industrifeltet
Sundfloen x rv. 3 - fv. 30 Koppang v/Moelven Østerdalsbruket, Industrivegen 113
Koppang
fv. 110 x E6 Skjeberg - Fredrikstad
E39 til Søgne xfv. 456 Høllenvegen - Sangvikveien x Birkelandsveien, Høllen
ind.område
E18 Lillesand x Birkelandsveien 402 - Tollnes ind. Område
Birkelandsveien x Strøget fv. 41 - Scanflex (ca 1 km)
Oslo/Gardermoen (COOP) - Bergen
rv. 93 Riksgr. Finland - x rv. 93/rv. 92 Geivndnegoikka - X E6 Karasjok
rv 24 Skarnes - Stange
Lufthavnvegen x E16 - Edvard Griegs veg
E6 Alvimkrysset via Hunnskindveien og Lekevollkrysseet 6 via 114 - 118 Hundskinnveien, sarpsborg
øst
sør
midt
vest
sør
nord
sør
Øst
Øst
Øst
sør
nord
øst
øst
sør
øst
sør
sør
øst
øst
øst
sør
sør og øst
nord
øst
øst
øst
Inneholder oversikt også over strekninger
som det tidligere er søkt om
Hålogalandsvegen er i planfasen.
Delvis åpnet
109 - (Avkjøring Østfoldhallen) - Dikeveien, Fredrikstad
E6 Årvollkrysset via 118 - Ryggeveien- Varnaveien- Calbergveien, Moss
Kveldroveien til 47, Vinterbro
Solheimveien, Lørenskog
Avkjøring E16- Johan Grauers Gate- Hamangskogen- Eyvind Lyches vei, Sandvika
E6 Jessheim Syd- Trondheimsvegen Syd Jessheim- Gotaasalleen- 178
(Algarsheimsvegen-) 1 74 - Myrvegen, Jessheim
Stampevegen til 13, Hunndalen
E6 avkjøring til rv.25- Åkersvikvegen, Hamar
Fv.213 (Gudbrandsdalsvegen) - Snekkervegen, Lillehammer
E16 Vebekk - Buskerud gr.
Fv. 308( Jarlsberglinna) - Fjordgaten, Tønsberg
E18 avkjøring Haukerød- 305 - 304 (Raveien)- Nygårdsveien, Sandefjord
Stemmane til Barstølveien 72, Kristiansand
E16 Buskerud gr. - Hvervenmoen, Hønefoss
Ivar Lykkes vei, Trondheim
Fv. 762 - Oberstveien, Steinkjer
E10 Riksgrense Bjørnefjell - rv. 80- Verkstedveien 1, Harstad
Karlsøyvegen, Tromsø
E6 (1800E V6H P11m 1585- 2325) - Mobekkbrua- Terminalveien 5, Mo i Rana
Riksgrense Rv. 77 til E6 - Fauske- Rv. 80 Bodø - Innstrandveien 25
E18 x fv. 402 Tollnes ind. Område
E39 - Tangvall/Søgne x fv. 456 til Linneflaten Ind. Område
E39 x fv. 460 Orkanger - Norsk Gjenvinning, Grønøra Ind. Område, Orkanger
E6 Stjørdal - Kirkenes
Rv 80 Fauske - Bodø
E10 Bjerkvik - Svolvær
fv 83 Tjelsund bru - Harstad
E8 Nordkjosbotn - Tromsø
Rv 9 - E134 Kristiansand S - Haukeligrend
Rv 7 Hønefoss - Gol
Rv 52 Gol - Borlaug
rv 15 Otta - Måløy
rv 15 Otta - Måløy
E39 Stryn/Nordfjordeid - Ålesund
E39 Stryn/Nordfjordeid - Ålesund
sør
midt
nord
sør
midt
nord
nord
nord
nord
nord
sør
sør
vest
øst
vest
vest
midt
Bjørnfjell - Bjerkvik er forskriftfestet
1.10.2016 Åpnet 1. febr.-17 fra E10 fra
Bjerkvik til Lille Skånland rasteplass
Fredrikstad - Jøtul Langøyveien
Rockwool - Elvestad E18
Revetal industri v9 E6 - Toyota Hakon VII gate 23c
E6 - Maske Løvåsmyra 2
E6 - Asko Østre rosten 104
E6 - Sluppenvegen Engros
Verdal E6 - Sandvika FV 72
Verdal E6 - Sandvika FV 72
E6 Steinkjer - Tranamarka avfallsmottak
Nordan vinduer Otta - E6
Byggmax Dyreskuev 7 Kløfta
Byggmax Abildsö
1. Bønesvegen 76 4260 Torvastad  E134  RV47  E134 E39  Verftsvegen- Stena
Recycling Eldøy – Retur
1. Bønesvegen 76 4260 Torvastad  E134  RV47  E134 E39  Verftsvegen- Stena
Recycling Eldøy – Retur
1. Bønesvegen 76 4260 Torvastad  E134  RV47  E134 E39  Verftsvegen- Stena
Recycling Eldøy – Retur
2. Bønesvegen 76 4260 Torvastad  E134  RV47 E134RV36RV32Rv356R354Stena Recycling Dokkveien 8, 3920 Porsgrunn – Retur (Sommer tid)
3. Bønesvegen 76 4260 Torvastad  E134  RV47 E39 E18Rv354Stena Recycling
Dokkveien 8, 3920 Porsgrunn – Retur (Vinter tid)
2. Bønesvegen 76 4260 Torvastad  E134  RV47 E134RV36RV32Rv356R354Stena Recycling Dokkveien 8, 3920 Porsgrunn – Retur (Sommer tid)
3. Bønesvegen 76 4260 Torvastad  E134  RV47 E39 E18Rv354Stena Recycling
Dokkveien 8, 3920 Porsgrunn – Retur (Vinter tid)
4. Bønesvegen 76 4260 Torvastad  RV47 E134E18E6Rv171 R354-Stena Recycling
Tretjerndalsvegen 70, 2016 Frogner – Retur (Sommer tid)
5. Bønesvegen 76 4260 Torvastad  RV47 E39 E18E6Rv171 R354-Stena Recycling
Tretjerndalsvegen 70, 2016 Frogner – Retur (Vinter tid)
6. Bønesvegen 76 4260 Torvastad  E134  RV47 E39 Rv509Rv13-Jørpeland –
Retur
7. Bønesvegen 76 4260 Torvastad  E134  RV47 E134RV48-Rosendal – Retur
8. Bønesvegen 76 4260 Torvastad  E134  RV47 E134 RV46 RV13RV517-Norske
Stein Jelsa – Retur
9. Bønesvegen 76 4260 Torvastad  E134  RV47 E134 RV46Rv520 – Sauda
Smelteverk – Retur 
øst
midt
midt
øst
midt
øst
øst
øst
sør
vest
Sør
Sør
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
10. Bønesvegen 76 4260 Torvastad  E134  RV47 E134RV13Fv7* Bjølvefossen Retur * - når ny tunnel åpner
Omdal Transport AS. Industrigata 5, 3400 Lier. Via Oslofjordtunellen og/eller via
Oslo. (Ta av E18 ved Kjellstad og kjøre riksvei 23 eller ta av E6 og kjøre riksvei 23 via
Oslofjordtunellen)
Omdal Transport AS. Industrigata 5, 3400 Lier. Via Oslofjordtunellen og/eller via
Oslo. (Ta av E18 ved Kjellstad og kjøre riksvei 23 eller ta av E6 og kjøre riksvei 23 via
Oslofjordtunellen)
Nordan AS, Stasjonsveien 46, 4660 Moi + Nordan Egersund, Tengsaredveien 1,4370
Egersund. Disse modulvogntogene vil gå via Moss – Horten. (E18 fra Horten til
Kristiansad, og E39 Fra Kristiansand til Moi. E 39 Fra Moi, over til Riksvei 42 til
Egersund og siste stykket på Riksvei 44 frem til Tengsaredveien 1.
Delstrekning i Region vest: Rv. 42, fv. 1, fv. 3 og fv. 44 + kv. 1084
Kombinert levering på to steder: Nordan, Skansen 30, 2670 Otta + OTTS,
Grønørveien 7,7300 Orkanger. (E6 via Oslo opp til Otta, og fylkesvei 435 frem til
Skansen 30. Fra Otta videre E6 til Leinstrand. Følger E39 derfra til Orkanger og
Grønørveien 7)
Kombinert levering på to steder: Nordan, Skansen 30, 2670 Otta + OTTS,
Grønørveien 7,7300 Orkanger. (E6 via Oslo opp til Otta, og fylkesvei 435 frem til
Skansen 30. Fra Otta videre E6 til Leinstrand. Følger E39 derfra til Orkanger og
Grønørveien 7)
ViaBaltic Norge AS. Nedre Eikervei 37B, 3045 Drammen. (Ta av E18
Drammen/Strømsø og følge riksvei 282 frem til ViaBaltics Terminal i Nedre Eikervei
37B)
Breivikatunnelen (alt. Stakkevollvn.) fra Terjevika - Tromsø mekaniske, Skansegt. 1,
Tromsø
fv. 536 x rv. 25 -Langholvn. 231, Elverum
fra E6 - Rokke Avfallsanlegg via rv. 21 og rv. 22 samt en tilknytningsstrekning langs
Rokkevegen og fv. 926
fv. Sande i Vestfold x fv. 313 - Strømmveien 518
rv. 535 Langholsvegen 1210 - rv. 25 Trysilvegen
x rv 159 - Robsrudskogen 5, Lørenskog
fra E18 mot kJevik - rkj. - Lauvåsen Hovedvei - Silurveien 74
FV680: Seivikakrysset til Seivika fergekai. (Seivikveien)
FV680: Tømmervåg fergekai til Kjelklia Industriområde, 6690 Aure.
FV680: Kjelklia Industriområde til Kyrksæterøra.
FV364: Vean (6690 Aure) til Brekka (6690 Aure)
FV310: Brekka (6690 Aure) til Sengsdalskrysset (Kryss der veien møter FV680)
Vest
Øst
sør
Sør, øst?
Vest
øst
midt
sør
nord
øst
øst
sør
øst
øst
sør
midt
midt
midt
midt
midt
Åpnet i region midt
Krysset Fv.33/Ringveien (Gjøvik) fram til Ringvegen 8(2815 Gjøvik)
fv 705 fra Værnes flypl - fv 26 -kv 7 i Stjørdal kommune
RV15 fra E6 Otta til Nordfjord grense. (eller begrensing til og med industriområde
Bismo 2690 Skjåk)
E10 Bjerkvik - Harstad og videre nordover
Rv. 9 - Kuliaveien 101
Gausdalsvegen, Lillehammer - Dombås
Lillehammer - Dombås - Joramo Industriområde
Lillehammer - Otta - Skansen 8
Rv 15 fra Otta til Lom, Gjeisarøya
Lillehammer - Vinstra, Lomovegen 6
Lillehammer - Ringebus, Randkleivgata 2
Lillehammer - Hafjell, Fiskehusvegen 23, Øyer
Lillehammer, rv 255 - Bjørndasvollen 2, Østre Gausdal
Lillehammer - Mesnalivegen rv 216
Lillehammer - Rv 4 Gjøvik - Hunndalen rv 33
Lillehammer - Rudshøgda, Stolvstadlia 2
Lillehammer via Hamar til Elverum, Torolf Storsveen veg 19
Lillehammer - Gardermoen - Brages veg 12, Gardermoen
Lillehammer - Gardermoen - fv 174 til Jessheim, Myrvegen 11
Lillehammer - Kløfta - Vormsund - Årnes, Silovegen 38
Lillehammer eller Oslo - Lillestrøm - via rv 169 til Løken
Lillehammer - Gjøvik - Roa - Jevnaker til Industrivegen 2 og Sagvegen 5
alt. Gardermoen - E16 - jevnaker
E6 Lillehammer - Pretre Gausdal, Slettemoen, Østre Gausdal
fv. 342 Bråtaveien fra x rv. 2 til kv. Sandnesveien - Gransmo, Eidskog
Storo bru/Grefsenveien - Sandakerveien 62 (Regal mølle)
Osloveien - Garderveien ca 300m til Mølleveien (Vestby mølle) Vestby
Vogtsgate - rv 19 via Kirkegt til Havnetredet 1 Moss
Øst
midt
øst
nord
sør
øst
øst
øst
øst
øst
øst
øst
øst
øst
øst
øst
øst
øst
øst
øst
øst
øst
øst
øst
øst
øst
øst
øst
fv. 705 åpnet til Værnes