Nasjonalt lærerseminar 4-5 mai 2017

Ungt Entreprenørskap inviterer til:
NASJONALT LÆRERSEMINAR 2017
4.-5. mai på Norges Varemesse, Lillestrøm
Seminaret er en integrert del av NM for Ungdomsbedrifter. Vi lover påfyll, inspirasjon og engasjement
enten du er helt fersk eller erfaren entreprenørskapslærer!
Målgruppe
Lærere i videregående opplæring som 1) ønsker å komme i gang med Ungdomsbedrift eller som 2) har erfaring
med Ungdomsbedrift/entreprenørskapsundervisning.
Ungdomsbedrift (UB)
Program
Torsdag 4. mai
0930 – 1000
1000 – 1115
1115 – 1200
1200 – 1400
1400 – 1445
1500 – 1600
2000 – 2300
Fredag 5. mai
0900 – 1030
1030 – 1230
1230 – 1330
1330 – 1445
1500 – 1600
Registering og kaffe
Ungdomsbedrift
Erfaringslæring og kompetanser
Lunsjbuffet på Thon Hotel Arena
Observasjon av 19 scenepresentasjoner
Refleksjon og diskusjon
Åpning NM for Ungdomsbedrifter
Festmiddag
UB er en metode som gir elever i
videregående opplæring erfaring med
bedriftsetablering innenfor trygge rammer.
Gjennom ett skoleår skal elevene etablere,
drive og avvikle en ungdomsbedrift med
lærer som veileder og en mentor fra lokalt
næringsliv.
UB etableres med basis i et utdanningsprogram og kan knyttes opp til fellesfag.
Ungdomsbedrift stimulerer til:
Workshop og erfaringsdeling
Lærere fra samme utdanningsprogram
diskuterer fag og tverrfaglighet
Besøk på NM-utstillingen og lunsj
Refleksjon og diskusjon
Bærekraft og innovasjon
Fremtidens kompetanser i skole og
arbeidsliv
Prisutdeling NM for Ungdomsbedrifter




Kreativitet
Samarbeid
Selvtillit
Evne til
problemløsning




Å ta initiativ
Å ta ansvar
Gjennomføringsevne
Evne til problemløsning
Hør hva lærere sier om UB i denne filmen
(klikk på ikonet):
Praktisk

Påmelding til Ungt Entreprenørskaps fylkesorganisasjon innen 7. april. 10 seminarplasser per fylke.

Deltakeravgift: 3.000 kroner. Deltakeravgiften dekker overnatting, middag og lunsj.

Kontakt: Trine I. Haugaard [email protected] og Helge Gjørven [email protected]
www.ue.no
Copyright © UE Forlag