Møte med styret og utvalg Gol JFF, 20.02.2017

Møte med styret og utvalg Gol JFF, 20.02.2017
Sted: Klubbhuset
Tilstede: Birger, Torodd, Hallgrim, Egil, Christoffer, Tore, Arild
Birger ordner byggeplast til lavvo på Kroktjern.
Valg er på utur i forhold til vedtektene §8. Forslag om at leder velges for ett år i 2018, så kommer det
tur.
Endringer budsjett til årsmøtet. Glemt utgifter til styremøte. 7000. Jegerprøveinstruktør har trekt
seg. 15000 mindre i inntekter og 10000 mindre i utgifter. Totalt 113700 i inntekter og totalt 139155 i
utgifter.
Torodd har søkt på Fiskesommer
Ønske om å øke inntektene. Forslag om å nedsette en sponsorkommité. Arild og Birger tar en runde.
Forslag om å ikke sende ut Dalføret Tidende i posten, kun legge ut på nett. Innsparing på 7000.
Ingen innkommende saker til årsmøtet.
Årsmøte 7. mars kl. 19 på Solstad.
Neste styremøte tirsdag 14. mars kl. 19.