Månedsplan for Januar

Månedsplan for Januar
Tema : Vinter
Fokusord: kaldt/varmt, snø, is
Mandag
2
Tirsdag
3
Onsdag
4
Torsdag
5
Fredag
6
Planleggingsdag
Barnehagen
er stengt.
Utelek
Velkommen til
June
Språk/lesegrupper
Utelek
9
10
11
12
13
Turdag
Språk/lesegruppe
Vi jobber med
tema/vinter
Uteaktiviteter
Utelek/ Uteaktiviteter
Bakegruppe
baker
rundstykker
Vi lager Varmmat
16
17
18
19
20
Turdag
Språk/lesegruppe
Vi jobber med
tema/vinter
Uteaktiviteter
Utelek/ Uteaktiviteter
Vi lager varmmat
Bakegruppe
baker
rundstykker
23
24
25
26
27
Turdag
Språk/lesegruppe
Vi jobber med
tema/vinter
Uteaktiviteter
Utelek/ Uteaktiviteter
Bakegruppe
baker
rundstykker
30
31
Turdag
Språk/lesegruppe
Vi lager varmmat