Innkalling til årsmøte i grunneierlaget

Årsmøte i Olderdalen Grunneierlag
Sted: Kantina Marthinsen Bil & Lakk AS, Olderdalen
Tid: Fredag 3. mars 2017, kl 20.00
Saksliste:
Årsmøtesaker
Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning
Orientering om elgjakta
Godkjennelse av budsjett for 2017
Valg
Nærmere saksliste med saksdokumenter kan fås ved henvendelse til Gunnar Alskog
mailadr.: [email protected], tlf 40629929
På vegne av styret
Gunnar Alskog
Leder