Velkommen til Egersund - Grand Hotell Egersund

HISTORISKE BILDEFOREDRAG OG BYVANDRINGER
Velkommen til Egersund
Egersund er en by der det skjer utrolig mye, og har en
mye mer spennende historie enn mange er klar over.
Johan Aakre ønsker velkommen til byen, og vil i ord og bilder vise
hva som skjer i kultur og næringsliv – enten det er innendørs med
bildeforedrag, eller ute i gater og smau. Nåtid og fortid forklares
sånn passe nøyaktig til også å være underholdende.
Johan Aakre kan byens historie og vet mye om hvorfor ting ble som de ble, men har også
sansen for de små gode historiene som krydrer tilværelsen – og som forteller noe om tiden
og mentaliteten da det skjedde. Byhistorien blir fortalt ut fra hvem som er publikum og hva
de interesserer deg for. Du kan få høre om store hendelser og små anekdoter, viktige folk og
artige personligheter. Om sykdom, smugling og byhistoriens bakgater – eller industrihistorie
og teknologisk utvikling.
Byvandringer tilpasses årstid og interesser, vær og størrelsen på gruppen. En god byvandring
skal være en liten kulturhistorisk reise i miljøet der de spennende fortellingene skjedde,
ikke alt for lange foredrag med årstall og statistikk.
Bildeforedragene kan holdes på Grand Hotell Egersund eller i sjøhus og andre lokale miljø
der historiene kommer til sin rett.
Bildeforedrag på opp til 1 time koster kr 3000,-.
Byvandring på opp til 2 timer koster kr 3000,-.
«Velkommen til Egersund», 15 minutters velkomstforedrag med bilder
på Grand Hotell Egersund, kr 1500,-.
Ta gjerne kontakt med Idehjelpen Johan Aakre på tlf 957 77 380 eller
[email protected] for å sondere muligheter og omfang.
Trehusby med kystkultur
Interessant næringsliv
Julebyen Egersund
En entusiastisk småby
Et spennende distrikt
Sjøfartshistorie
Skjebner i historien