Timeplan

TIMEPLAN UKE 16/17
Time
Kl
1
08.00 09.00
Mandag
17.04.2017
Klasse
2
3
Fag
Lærer
Tirsdag
18.04.2017
Miljøarb.
Rom
Klasse
Fag
9.10 10.10
10.20 11.20
Lærer
Onsdag
19.04.2017
Miljøarb.
Rom
Klasse
Fag
Lærer
Vg1
MAT
ER/TB
Mat
BM/EJ
Vg2LG
PF
RS
Vg2HH
SD/HH
TKH
Vg3P
NOR
KT
Vg1
ENG
WW/EJ
Miljøarb.
MJ/MKL
Rom
A2
OTB/CiE
ER/TB
Svøm?
Vg2LG
PF
RS
Vg2HH
SD/HH
TKH
Vg3P
NOR
Vg1
Retning
KT
TH/MD/
MSB
ER/TB
Svøm?
Vg2LG
Torsdag
20.04.2017
HS/MJ
A1
11.20 - 11.50
12.00 4
13.00
5
6
13.10 14.10
14.20 15.20
Diverse info /
møter /
annet:
Fag
Lærer
Miljøarb.
Vg1/TB
Retning
TH/MD/
MSB
ER/TB
Rema/
fagarb/l
ærl
OTB/CE
Vg2LG
Rom
A2
A1
ENG WW/MJ
Vg2HH
HS/MKL
A3
Vg3P
A2
Vg1/TB
A1
Vg2LG
OTB/CiE?
HS/MJ
ER/TB
HS/MKL
A3
Vg3P
A2
Vg1/TB
A1
Vg2LG
OTB/CiE?
PF ØKO MT
ER/TB
stud
PÅSKEFERIE (og avspasering for FL)
KT
A3
TH/MD/
Retning
MSB
REMA/pr
OTB/CE
aks
fagarb/l
ærl
NOR WW/MJ
NOR
ER/TB
Svøm?
Vg2LG
PF
Vg2HH
AMH
Vg3P
Vg1
WW/EJ
HS/MKL
A2
MAT
NAF
MD/EH
HS/MKL
stud
TH/MD/
Retning
MSB
REMA/pr
OTB/CE
aks
fagarb/l
ærl
Studietid MJ
Vg1
YFF
TH/MSB
ER/TB
FF
EJ
A1
Vg2LG
NOR
KT
A2
Vg1
YFF
TH/MSB
ER/TB
FF
EJ
A1
Vg2LG
stud
A3
Vg1
A1
Vg2LG
TH
A1
stall
Vg2HH
YFF
MSB
stall
A3
Vg3P
stud/FRI
BM
A2
Vg1
TH
TH
A1
ER/TB
TH
stall
Vg2HH
YFF
MSB
stall
MAT
A3
Vg3P
FRI/stud
BM
A3
Vg1
KRØ
BM
HS/MKL
A2
Vg1
TH
ORB/CIE
A1
ER/TB
MJ
A1
Vg2LG
YFF
REMA/tr
en
YFF
stall
Vg2HH
YFF
Vg3P
FRI/stud
PF
Vg2HH
AMH
Vg3P
NAF
A1
NOR
KT
A3
JPS
Eget
opplegg
MD
A3
Teammøter med ukeplaner og info hjem
A3
ER/TB
praks
Vg3P
A1
MJ/HS
Vg2LG
ER/TB
YFF TH/MSB
A3
fagarb/l
ærl
OTB/CE
OTB/CE
A1
Vg2LG
A1
A1
Vg3P
A1
Vg3P
A3
fagarb/l
ærl
OTB/CE
YFF TH/MSB
A3
MJ
AMH
A1
A1
Vg2HH
Vg3P
Rom
fagarb/l
ærl
OTB/CE
YFF TH/MSB
A2
OTB/CIE
Vg2HH
EJ
Vg2LG
KT
JPS
Eget
opplegg
BM
PF
TH/MSB
FF
NOR
YFF
REMA/tr
en
YFF
praks
YFF
Vg3P
YFF
REMA/fy
sio
YFF
OTB/CIE?
MJ
ER/TB
Vg1
ER/TB
Miljøarb.
Lunsj
JPS
Eget
opplegg
BM
Vg2LG
Lærer
Vg2HH
Lunsj
Vg1/TB
Fag
A3
Vg2HH
NOR
Klasse
Vg2HH
Vg2HH
Vg2HH
Vg3P
Klasse
Fredag
21.04.2017
MJ/HS
OTB/CE
GOD HELG
MJ/HS
OTB/CE
TH
egenstud
BM
A1
stall
A3
MB på LOSA - partalluker - HIS oddetall
MB på LOSA - partalluker - PM oddetall
WW/MB på LOSA
Besøk av natur og ungdom - Vg3P?
Besøk av natur og ungdom - Vg3P?
Teammøter fra kl. 12.00
MSB borte.
MSB borte.
MSB borte.