Se hele invitasjonen til årsmøte her

Koppang Sportsfiskere
Årsmøte 2017
Styret innkaller til Årsmøte
Fredag 3. mars kl 18.00 på Skårnsjøen, for å vise fram hytta!
Årsmøtesaker, saksliste
1. Åpning av møtet, det velges ordstyrer og referent.
2. Årsberetning
3. Regnskap og budsjett
4. Fastsetting av kontingent for 2018. Styrets forslag: Uforandret
5. Valg.
Frasigelse av verv, skal med tidsramme innen 22.februar være
levert valgkomiteens formann Svein Eberhard Østmoe.
6. Kjøp av settefisk. Fra Evenstad så mye vi får.
7. Dugnadsdato. Styrets forslag helgen 27 – 29 mai. Arbeidsoppgaver blir
Skårnsjøhytta og fiske. Her håper vi mange møter opp. Det kommer løpende
flere datoer. Alle er velkommen. Følg med på facebook.
8. Fiskekonkurranse i år er satt til 12. mars på Skårnsjøen. Sammen med
Evenstad Jeger og Fiskeforening.
9. Styret ønsker å videreføre prosjekt med prøvefiske på Kjølen med Evenstad
for å se på bestand og videre fiskeforvaltning.
10.Forslag til årsmøtet. Forslag som skal behandles på Årsmøtet, ønsker styret å
få innen 22. februar
Serveres kaffe og kaker. Vi hjelper til med skyss.
VELKOMMEN
Styret