Tweensseminar_2017 (3)

hvaer tweensseminar
For deg som går i 5. - 7. klasse. Gjennom spennende seminarer får du utvikle dine ferdigheter
og kanskje lært noe helt nytt! Du får delta på morsomme kveldsprogram og aktiviteter, lære
mer om tro og muligheten til å få venner fra hele landet.
Temaet for helga er "Velg selv". Vi gjør mange valg i løpet av en dag, og av og til kan valgene
føles store og vanskelige. Skal vi velge det vi tror andre mener vi bør gjøre, eller velge det vi
innerst inne ønsker selv?
praktiskeopplysninger
Pris: Medlem KFUK-KFUM: 750 kr
Ikke medlem: 950 kr (Du kan melde deg inn i KFUK-KFUMnår du melder deg på)
Lederpris: 250 kr
Påmelding: Ansvarlig voksenleder eller styreleder i din gruppe melder deg på via Connect.
Hvis du ikke er medlem i en gruppe, kan du melde deg på her:
http://kfuk-kfum.no/kalender/tweensseminar-2017-i-voksen-kirke
Påmeldingsfrist : Mandag 13. mars
Mat : Alt av måltider i løpet av helgen er inkludert i deltakerprisen. Har du spesielle allergier ber
Konsert
søndag kl.
14.00!
vi om at dette blir fylt ut i påmeldingsskjema.
Sted: Det meste av programmet vil skje i Voksen kirke, og vi
overnatter på Voksen skole som ligger rett i nærheten.
seminarer
Dans
Alle grupper må st ille med minst en voksenleder per
Drama/teatersport
t iende deltaker hele helgen.
SportY- lek og akt ivitet
Vokal
Vi gleder oss til å møte deg!
Band
Stomp - ryt me og lek
Spørsmål?
Ta kontakt med:
Ida Kristine Benoni på tlf: 997 00 390 og mail:
[email protected]
tweensseminar "vel gselv"
Redesign
St reetart - spraymaling
Film og foto
voksenkirke, osl o
31. mars- 2. april 2017
hvaer tweensseminar
For deg som går i 5. - 7. klasse. Gjennom spennende seminarer får du utvikle dine ferdigheter
og kanskje lært noe helt nytt! Du får delta på morsomme kveldsprogram og aktiviteter, lære
mer om tro og muligheten til å få venner fra hele landet.
Temaet for helga er "Velg selv". Vi gjør mange valg i løpet av en dag, og av og til kan valgene
føles store og vanskelige. Skal vi velge det vi tror andre mener vi bør gjøre, eller velge det vi
innerst inne ønsker selv?
praktiskeopplysninger
Pris: Medlem KFUK-KFUM: 750 kr
Ikke medlem: 950 kr (Du kan melde deg inn i KFUK-KFUMnår du melder deg på)
Lederpris: 250 kr
Påmelding: Ansvarlig voksenleder eller styreleder i din gruppe melder deg på via Connect.
Hvis du ikke er medlem i en gruppe, kan du melde deg på her:
http://kfuk-kfum.no/kalender/tweensseminar-2017-i-voksen-kirke
Påmeldingsfrist : Mandag 13. mars
Mat : Alt av måltider i løpet av helgen er inkludert i deltakerprisen. Har du spesielle allergier ber
Konsert
søndag kl.
14.00!
vi om at dette blir fylt ut i påmeldingsskjema.
Sted: Det meste av programmet vil skje i Voksen kirke, og vi
overnatter på Voksen skole som ligger rett i nærheten.
seminarer
Dans
Alle grupper må st ille med minst en voksenleder per
Drama/teatersport
t iende deltaker hele helgen.
SportY- lek og akt ivitet
Vokal
Vi gleder oss til å møte deg!
Band
Stomp - ryt me og lek
Spørsmål?
Ta kontakt med:
Ida Kristine Benoni på tlf: 997 00 390 og mail:
[email protected]
tweensseminar "vel gselv"
Redesign
St reetart - spraymaling
Film og foto
voksenkirke, osl o
31. mars- 2. april 2017