Åpen Hall i vinterferien uke 8, 20.–23. februar 2017

ÅpenHallivinterferienuke8,20.–23.februar2017
ÅpenHallorganiseresavFrisklivsentraleniElverumkommune,ogerettilbudomlekogaktivitetiidrettshallenevåreiskoleferien.Deyngste
barnamedekstrabehovmåhafølgeavenvoksen.Alletilbudeneergratis.Allemåregistreresegmednavnetogtelefonnummertil
foresatt(e)vedankomst.ÅpenHallarrangeresavElverumKommuneisamarbeidmedForsvaret,HøgskolenInnlandet,ElverumTurnogElverum
RødeKors.
Dato
Klokkeslett
Hvor
Hva
Mandag20.februar
11.00–14.00
Elverumshallen
ÅpenHalliturnhalloghåndballhall.Lekogaktivitetmed
studenterfraHøgskolenInnlandet.
Tirsdag21.februar
11.00–14.00
Elverumshallen
ÅpenHalliturnhalloghåndballhall.Lek,ballspill,
frisbeegolf,airtrack,badmintonmm.
Onsdag22.februar
11.00–15.00
TerningenArena
ÅpenHalliklatrevegg,turnhall,flerbrukshall.Klatringmed
Villmarksgruppa,ballspilloglekmedForsvareti
Flerbrukshall,turnmedElverumTurniturnhallen.
Torsdag23.februar
09.00–13.30
Svømmehallen
ÅpenSvømmehall.Frilekogisfjell!
Kontaktperson:AnitaØsterhagen,[email protected]/41475604