Organisatoriske mål Status 2016: Lokallag 16 Kurs 4 + 3

Organisatoriske mål
Status 2016:
Lokallag
16
Kurs
4+3
Kursdeltakere
391 (161 deltakere på VM på Heia)
Medlemmer
720
Støttemedlemmer 94
Medieoppslag
116 (tilsammen)
Leserinnlegg
15 (fordelt på 32 medieoppslag)
Lokallagsledermøter 2
Sommerleirdeltakere 32
Forslag til mål 2017
Lokallag
Kurs
5+3
Kursdeltakere
350
Medlemmer
850
Støttemedlemmer.
Medieoppslag
Leserinnlegg
Lokallagsledermøter
Sommerleirdeltakere
16
150
150
50
2
40