FJELL.KOMMUNE.NO Vil du bli lærling i Fjell kommune?

Vil du bli
lærling i Fjell
kommune?
Fjell kommune tek inn lærling kontinuerlig,
men søkjer vanlegvis etter lærlingar om våren.
Det vert annonsert på heimesida til
kommunen i BT og Vestnytt. Dei som ønskjer
å ta fagbrev eller kompetansebevis, kan til ein
kvar tid sende søknad eller kontakta
kommunen for meir informasjon.
Alle lærlingane får eigen rettleiar på
arbeidsplassen sin.
Fjell kommune tilbyr læreplass i seks fag:
• Barne- og ungdomsarbeidarfaget
• Byggdrifterfaget
• Helsefagarbeidar
• IKT-faget
• Institusjonskokk
• Kontor- og administrasjonsfaget
FJELL.KOMMUNE.NO
institusjonskokk
Ein institusjonskokk er ein kokk som
arbeidar på store institusjonar kor det er lagt
opp til effektiv og hygienisk produksjon av
store mengder mat. Slike institusjonar kan
vere sjukehus, forsvaret, eldresentre,
fengsel o.l. Institusjonskokken skal kunne laga
mat som giv positive opplevingar, til friske og
sjuke.
I helse- og omsorgssektoren er institusjonskokken ein viktig ressurs for å gje gode og
næringsrike måltider. Institusjonskokken er
med på å skape trivsel og hygge for sine
kunder i en kvardag der maten ofte er det
største høydepunktet i kvardagen. Den største
utfordringen en institusjonskokk har er å lage
ernæringsriktig og velsmakende mat til mange
mennesker på en gang.
Læretid
To år på Fjell sjukeheim, kjøkkenet.
Grafisk utforming: Monica Hovland, Fjell kommune
Kor kan du få arbeid?
Privat eller offentleg bedrift.
Kontakt oss
Har du lyst til å bli lærling i Fjell kommune?
Ta gjerne kontakt for nærare opplysningar.
Fagleg leiar Bente Våge
Epost: [email protected]
Tlf.: 55 09 68 25
FJELL.KOMMUNE.NO