vedlegg

ELEVRÅDSSAMLING 2017
Arbeidsgrupper:
Innhold (Representanter fra Leksvik)
- Ice-breakers
- Andre aktiviteter
- Eksterne foredragsholdere
Logistikk (Representanter fra Rissa)
-
Lokale
Transport
Sponsorer
Mat
Arbeidsgruppene holder interne møter i forkant av nytt fellesmøte med Indre
Fosen Ungdomsråd.