Hov-Fall-Hasvoldseter-Gjøvik

800
Hov - Fall - Hasvoldseter/Trevatn - Gjøvik
Gyldig i perioden 27.02.17 - 20.08.17
Sone
395
395
395
395
395
395
395
395
366
366
366
365
365
364
395
395
395
395
395
395
395
395
395
395
388
388
388
388
388
388
364
364
364
364
364
Mandag - fredag
Dager
Hov sentrum sørgående
Holmen
Fryal skole
Fryal Randsfjordvegen
....
....
....
....
....
....
....
....
Hov sentrum sørgående
5:30
6:25
Hov sentrum nordgående
Smerudvegen
Lausgarda
Bergegarda
Svingvoll
Hasvoldseter
Borgen
Mustadhaugen
Tobru snuplass Fagernesvegen
Fryal Randsfjordvegen
Fryal skole
Holmen
Fall stasjon
Lortvika
Prestrud
Honerud
Vaslien nedre
Trevatn stasjon
Totendelet
Rudsvebakken
Gotterud
Raufoss vgs
Raufoss stasjon
Raufoss skole nord
Lørdag
145
....
6:45
7:35
7:45
....
7:45
6:47
7:47
7:47
6:50
7:50
7:50
8:00
d 8:05
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
8:00
d 8:05
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
8:08
8:13
10:10
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
10:15
10:18
10:20
10:28
10:28
10:33
7:05
7:15
7:17
7:19
7:22
5:32
6:27
5:34
5:36
5:41
5:43
5:46
5:52
5:54
5:59
6:02
6:06
6:30
6:32
6:37
6:39
6:42
6:47
6:50
6:55
6:58
7:02
6:14
e 7:13
Breiskallen nordgående
6:20
7:18
Almsfeltet
6:23
7:21
Hunndalen
6:25
7:23
7:35
Sykehuset Sverdrupsgate
6:30
7:28
7:40
Gjøvik vgs
6:30
7:28
7:40
Gjøvik skysstasjon
6:35
7:33
7:45
n
Kjøres av Hov Taxisentral
k
Korresponderer med linje 301
e
Korrespondanse med linje 303 til Lena
d
Korrespondanse med linje 135 til Gjøvik
x
Avgang tog til Oslo 19:43 (med forbehold om endring i NSB`s togtider
Skoledager
Skolefri
a
Kun avstigning
....
....
....
....
....
....
....
....
....
9:30
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
7:57
9:32
9:34
9:36
9:43
9:45
9:50
9:52
9:58
10:00
10:03
....
....
12:45
12:45
12:50
12:55
13:03
13:08
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
234
....
....
....
....
....
....
....
....
12:35
13:45
....
....
14:35
14:35
....
....
....
....
....
....
....
....
14:25
14:40
14:45
14:53
14:58
15:03
15:05
15:10
15:13
12:37
12:45
12:48
12:50
12:55
12:57
13:00
13:05
13:07
13:10
13:12
13:16
13:25
13:27
13:50
13:52
13:57
13:59
14:02
14:08
14:10
14:15
14:18
14:21
13:32
13:35
13:37
14:33
14:35
14:37
13:42
13:47
14:28
14:27
14:35
14:38
14:40
14:45
a14:47
14:50
14:53
14:55
15:02
15:04
15:07
k15:15
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
n18:50
9:30
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
14:35
14:38
14:40
14:45
14:47
14:50
....
....
....
....
....
....
....
....
16:05
18:52
9:32
18:54
18:55
18:58
19:00
19:03
19:05
19:07
19:11
19:15
19:19
9:34
9:36
9:43
9:45
9:50
9:52
9:58
10:00
10:03
xn19:25
10:10
16:25
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
15:20
....
....
....
....
....
....
....
....
....
14:45
15:25
....
....
....
Dager: 1=Mandag, 2=Tirsdag, 3=Onsdag,
19:30
19:32
19:33
10:15
10:18
10:20
10:28
10:28
n19:35
10:33
4=Torsdag, 5=Fredag
800
Gjøvik - Trevatn/Hasvoldseter - Hov
Gyldig i perioden 27.02.17 - 20.08.17
Sone
364
364
364
364
364
364
388
388
388
388
388
395
395
395
395
395
395
395
395
395
395
364
365
365
366
366
366
395
395
395
395
395
395
Dager
Gjøvik skysstasjon
Sykehuset Sverdrupsgate
Gjøvik vgs
Hunndalen
Damsletta
Almsfeltet
Breiskallen sørgående
Raufoss stasjon
Raufoss stasjon
Gotterud
Rudsvebakken
Totendelet
Trevatn stasjon
Vaslien nedre
Honerud
Prestrud
Lortvika
Fall stasjon
Holmen
Fryal skole
Fryal Randsfjordvegen
Tobru Odnesvegen
Mustadhaugen
Borgen
Hasvoldseter
Svingvoll
Bergegarda
Lausgarda
Mandag - fredag
7:45
7:45
7:50
a 7:52
7:53
7:50
a 7:52
7:53
8:00
a 8:05
p 8:05
8:12
8:15
8:18
8:23
8:25
8:30
8:33
8:35
8:40
8:42
8:00
a 8:05
p 8:05
8:12
8:15
8:18
8:23
8:25
8:30
8:45
8:35
8:40
8:42
8:45
8:45
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
8:12
8:14
8:20
8:23
8:25
8:30
8:32
8:37
8:37
Hov sentrum sørgående
Hov sentrum nordgående
8:50
8:50
8:42
Fryal Randsfjordvegen
....
....
....
Fryal skole
....
....
....
Holmen
....
....
....
f
Benytt linje 135 mellom Gjøvik og Svingvoll
n
Kjøres av Hov Taxisentral
z
Ankomst tog fra Oslo 20:49 (med forbehold om endring i NSB`s togtider
d
Korrespondanse med linje 303 fra Lena
Skoledager
Skolefri
p
Kun påstigning
a
Kun avstigning
24
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
12:15
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
8:17
8:23
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
8:30
8:35
12:27
a12:32
p12:32
12:39
12:42
12:45
12:50
12:52
12:57
8:30
8:40
....
....
....
....
8:45
....
12:22
12:24
12:59
13:04
13:06
13:09
13:11
....
....
....
145
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
13:08
13:13
....
....
14:35
14:45
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
13:23
....
....
....
....
Lørdag
15:03
15:07
15:10
15:00
15:07
15:09
15:12
a15:20
p15:20
15:27
15:30
15:33
15:38
15:40
15:45
15:48
15:50
15:55
15:57
....
....
....
....
....
....
15:05
15:10
15:12
15:20
15:23
n20:40
12:15
20:43
12:22
20:45
12:24
15:25
15:28
15:31
15:33
15:40
....
20:47
12:27
....
azn20:55 a12:32
....
p20:55 p12:32
....
21:01
12:39
....
21:05
12:42
....
21:09
12:45
....
21:13
12:50
....
21:15
12:52
....
21:17
12:57
....
21:20
....
21:22
12:59
....
21:25
13:04
....
21:26
13:06
....
....
21:28
13:09
....
....
....
....
f16:27
....
15:55
16:42
....
....
....
....
16:00
16:00
16:21
n21:30
13:11
15:57
....
....
....
16:44
....
....
....
....
....
....
....
16:02
....
....
....
f16:47
....
....
Dager: 1=Mandag, 2=Tirsdag, 3=Onsdag, 4=Torsdag, 5=Fredag
15:58
....
15:27
....
a15:33
15:20 pd15:40
15:27
15:47
15:30
15:50
15:33
15:53
15:38
15:58
15:40
16:00
15:45
16:05
a15:48
16:07
15:50
16:10
15:55
16:15
15:57
16:17
....
....
....
....
....
....
15:58
16:19