analyserapport

Gate 1 nr 139, 6700 Måløy
NO 982 571 146 MVA
ANALYSERAPPORT
Rapportnr.: 020893
1
Kunde:
Oppdragsinformasjon:
Hyllestad Kommune
Mottaker: Hyllestad Kommune
Mottaksdato: 14.02.17
Analyseperiode: 14.02.17-17.02.17
Rapportdato: 20.02.17
6957 HYLLESTAD
(1)
Kontaktperson: Oddvin Kverhellen
Rapport for: Hyllestad vassverk
Prøve-ID
Produkt
Tilsetting
Prøvepunkt
Uttaksdato
Prøvetaker
17-01097-001
Nettvann
Na.tiosulfat
Brannstasjon
Beskrivelse
14.02.17
Kunde
17-01097-002
Nettvann
Na.tiosulfat
Byggefelt
14.02.17
Kunde
17-01097-003
Råvann
Na.tiosulfat
Råvann
14.02.17
Kunde
Analyse
Metode
Enhet
Grense (1)
Dyrkbare
mikroorganismer 22°C
Koliforme bakterier
NS-EN ISO 6222
(1999)
ISO 9308-1:2014
/ml
<100
/100ml
0
<1
pH
NS-EN ISO 10523:
2012
NS-EN ISO 7887:
2011 (C)
NS-EN ISO 7027-1:
2016
Sporbar måling
6,5 - 9,5
6,6
Farge
Turbiditet
mg Pt/l
<20
FNU
<4
Temperatur ved pH°C
måling *
(1) Grenseverdi fra Drikkevannsforskriften, FOR-2001-12-04-1372
20
4
Dyrkbare
mikroorganismer 22°C
Koliforme bakterier
NS-EN ISO 6222
(1999)
ISO 9308-2:2012(E)
/ml
/100ml
15
E.coli
ISO 9308-2:2012(E)
/100ml
<1
pH
NS-EN ISO 10523:
2012
NS-EN ISO 7887:
2011 (C)
NS-EN ISO 7027-1:
2016
Sporbar måling
Oppdragskommentar
<1
(6.4-6.8)
5,6 !
(5.4-5.8)
(1-7)
5
(2-8)
<1
20
17-01097-003
46
MU
(12-33)
20
Enhet
Temperatur ved pHmåling *
17-01097-002
<0.1
Metode
Turbiditet
MU
<0.1
Analyse
Farge
Grense
17-01097-001
MU
(28-76)
4,9
(4.7-5.1)
mg Pt/l
37
(32-41)
FNU
0,2
(0.1-0.4)
°C
19
17-01097: Kjemiske analyser er målt i flaske uten tilsatt Na.tiosulfat
20.02.17
Kristbjørg Sølvadottir
Teknisk leder mikrobiologi
Distribusjon
Kåre Olav Hatlebrekke
Oddvin Kverhellen
Oddvin Kverhellen
Reidun Blindheim
Web Kundeside
MU er resultatets måleusikkerhet. Om ikke MU er angitt kan denne fås ved henvendelse til laboratoriet. Det bakteriologiske resultatet <1 betyr ”ikke
påvist”. Analyser merket * og oppdragskommentarer vedr. kvalitet er ikke akkreditert. Resultatene gjelder kun for de analyserte prøvene, og rapporten
må bare kopieres i sin helhet. Evt vedlegg er ikke omfattet av akkrediteringen.
[email protected]
Gate 1 nr 139, 6700 Måløy
Tlf. 57 85 08 90
www.eurofins.no