I dette semesteret vil barnetimen være samlingene for barn og

Det blir servert varm mat som vi spiser sammen den første
halvtimen. Deretter synger vi, leker og hører fortelling fra
bibelen.
*Søndag 29.jan. kl.11 Storfamiliegudstjeneste i kirken.
Vi spiser varm mat, synger, leker og hører bibelfortelling.
*Søndag 19.feb kl.12 utegudstjeneste på Slora.
I dette semesteret vil barnetimen være samlingene
for barn og familier på Kirkens Hus, (Kråkstad
bedehus, Kråkstadvn.128 v/Samfunnshuset)
Vi spiser varm mat, synger, leker og hører bibelfortelling.
Materiell fra Søndagsskolen Norge vil alltid være
tilgjengelig for utdeling. (www.sondagsskolen.no)
Vi spiser varm mat, synger, leker og hører bibelfortelling.
Har du et spørsmål? Ta kontakt med hovedleder
Joakim Røed på tlf 95180032.
*Søndag 12.mars kl.11 Storfamiliegudstjeneste i kirken.
*Søndag 23. april kl.11 Storfamiliegudstjeneste i kirken.
Vi spiser varm mat, synger, leker og hører bibelfortelling.