Foreløbig program

Konferanse om boligsosialt og rusarbeid – Røros Hotell – 30. og 31.05
Foreløpig program
Tirsdag den 30. mai
11.00-12.00
Registrering
12.00-13.00
Lunsj
13.00-13.15
Åpning v/Sigurd Tremoen, fylkesmann i Oppland
13.15-13.45
Menneskerettigheter og barnekonvensjon
13.45-14.15
Presentasjon av veiviseren.no - oppfølgingstjenester i bolig v/Husbanken
14.15–14.30
Pause
14.30-15.00
NAV sitt ansvar for oppfølgning
 Medvirkning til bolig
 Midlertidig bolig
 Økonomisk rådgivning
 Råd- og veil

Mestringsteam v/ Eli Merethe Nesset og Espen Stordal, Rus og psykiatritjenesten Østre
Toten kommune
Pause
15.00-15.30
15.30-15.45
15.45-16.15
Heldøgns kommunale omsorgsplasser for rusavhengige og erfaringer v/Merete
Borgen og Linda R. Granberg, Psykisk helse og rusteam, Ringsaker kommune
16.15-16.35
Pause
16.35-17.15
Å møte de dårligste brukerne i kommunene
Ettervern i Sarpsborg kommune
17.15-17.45
Robuste boliger for mennesker i sårbare overganger - fremskaffelse- og
oppfølgingsverktøy for andre kommuner v/Tor Ingar Verstad, prosjektleder Bygg og
eiendom, Melhus kommune
17.45-18.15
ENDLESS - et annerledes konsertforedrag
18.15
Avslutning dag 1
20.00
Middag
Konferanse om boligsosialt og rusarbeid – Røros Hotell – 30. og 31.05
Foreløpig program
08.30-09.05
Onsdag 31.05
Samhandlingsrutiner rundt de som soner i egen bolig
v/Ingunn Seim, koordinator, Narkotikaprogram med domstolskontroll
09.05-09.35
Erfaringer fra boligsosialt arbeid i en liten kommune v/ Marthe Hovland, Hamarøy
kommune
09.35-09.45
Pause
09.45-10.30
"TENK UT! Bruk av refleksjonsgrupper som motivasjonsverktøy i fengsel og etter
løslatelse" v/ Hanne Grøneng, tilbakeføringskonsulent i Vestoppland fengsel, Christian
Torneby og Steffen Thorbjørnsen, tidligere innsatte, Sagatun/Stabburshella.
10.30-11.00
Fra celle til bolig v/ Linda Høgås, prosjektleder, NAV Østbyen Trondheim
11.00- 11.30
Pause/utsjekk m/biteti
11.30-12.15
IPS–arbeid rus/psykisk helse med fokus på livet etter NAV Hadeland
12:15-13.00
Å bygge et liv - og ta vare på det v/Hege Welde, Lade behandlingssenter Blå kors
1300
Lunsj og god tur hjem