Barnets første mobiltelefon Hurtig Start Guide

Barnets første mobiltelefon
Hurtig Start Guide
Kom i gang med din nye Tinitell! Sikre at:
• Smarttelefonens internett-tilkobling er aktiv
• Smarttelefonens bluetooth-funksjonen er aktiv
• Du har et mikro-SIM-kort fra en operatør som har 2G-dekning
• Din 2G micro SIM kortet er aktivert og æren for samtaler og data
• Du har lastet ned Tinitell app på Google Play eller App Store
Pair Tinitell med smarttelefonen
• Åpne micro sim-kortet cover med verdens minste skrutrekker
• Installere micro sim-kortet som vist
• Slå av Tinitellen ved lang trykke på ringetasten
• Sett på Tinitellen ved lang trykke på ringetasten
• Begynn Tinitell app
• Trykk på "Kom i gang" og følg instruksjonene på skjermen
Få Tinitellens posisjon for første gang
Når du har koblet appen din viser Tinitell kartet i app Tinitellens posisjon med en
farget tegnestift .
Hvis du ikke ser stiften på appens kartet, kan du prøve å ta en tur utendørs for å la
GPS finne Tinitellens første posisjon.
Hvis du fortsatt ikke ser en stift på appens kartet, må du kontrollere at SIM-kortet
har tilstrekkelig kreditt datatrafikk.
Hvordan vil du ringe Tinitellen
• Trykk Tinitell avatar
• Rull opp menyskjermen
• Trykk på ikonet for samtale
Hvordan legge til kontakter
• Trykk på "Contacts"
• Trykk på "+" ikonet og velg en kontakt fra kontaktlisten
• Trykk på "mikrofon" -ikonet for å spille inn et talesignal
• Trykk på "Done"
• En gang i finish synkronisering app viser en grønn hake
For mer informasjon besøk oss på support.tinitell.com eller e-post til
[email protected]
Happy Talking!