Fiber er framtida

SYNSTE MØRE Torsdag 23. februar 2017
KULTUR
Åhjemsbuda
Bar & pub
1
Selje
Ope kvar fredag
og laurdag
TORSDAG 23 FEBRUAR 2017
LAUSSAL 25 KR
NR 8 ÅRGANG 48
Rekordstort
overskot i
kommunen
Det førebelse rekneskapet for
Vanylven kommune viser eit
overskot på 19,5 millionar.
Rådmann Andreas Chr. Nørve
dreg fram fleire faktorar som
forklaring på det store overskotet i eit intervju
SIDE 7
Kartet blir
førebels som før
FOTO: Ole Magne Kvalsvik
Fiber er framtida
Det er no gått inn kontrakt om at seks
område i Vanylven skal byggast ut
med fiber til heimen, mellom dei på
Hakallestranda, der dette har vore
eige tema, fortel leiar i Hakallestranda
utvikling, Ida Marholm (t.v.). Her i lag
med Agnethe Fagerhol Sandvik, Frode
Høgset og Jostein Støylen.
nytte seg av trådlaus link frå nabo
John Sindre Kragset.
– Fiber er også heilt avgjerande for
at eg skal kunne ha kontor her, seier
Frode Høgset, medan både Agnethe
Sandvik og Jostein Støylen kan fortelje
om ustabilt nett i heimen.
– Fiber er framtida og flott at dette
– Det har vore etterlyst av mange og no ser ut til å ordne seg, seier dei.
er av stor interesse. Eg trur mest alle
SIDE 5
vil ha dette, seier Marholm. Sjølv må
ho og sambuar Trond Stian Eriksen
– Framlegget om at Møre og
Romsdal heldt fram som eigen region og Vanylven som
eiga kommune var heilt i tråd
med dei siste politiske signala
vi har fått, seier ordførar Lena
Landsverk Sande. Dette som
ein kommentar til framlegget
om ny region- og kommunestruktur som vart lagt fram
onsdag. Men ordføraren trur
endringar vil tvinge seg fram
seinare.
SIDE 4
Lat oss teste
synet ditt!
Tinging av time: 70 07 70 19
Kom og sjå vårt store utval i Alloc badeURPVSDQHOPHGÀLVP¡QVWHU )DVWODYSULV
Spesialforretninga i Syvde
Tlf.: 700 20 800
PERIODISK
KØYRETYKONTROLL
Autorisert verkstad Tlf 57 85 65 45