Temaplan november

Temaplan november
Tema: Litteratur og barnekultur
Periodens mål: Alle barna skal få oppleve glede og mestring i sin språklige utvikling (jfr Rammeplanen s.41). Alle barna skal få oppleve å være sammen om
kulturelle opplevelser og skape noe sammen for å føle tilhørighet (jmfr Rammeplanen s.42). Vi skal bidra til at alle barna blir kjent med planter og dyr,
landskap, årstider og vær (jmfr Rammeplanen s.44). Vi skal bidra til at alle barn får mulighet til å utvikle toleranse og respekt for hverandre (jmfr
Rammeplanen s.47). Vi skal arbeide for at alle barna får erfare at de er verdifulle og viktige for fellesskapet (jmfr. Rammeplanen s.48).
Periodens litteratur
Regnbuefisken
Periodens ord
Regnbue, fisk, fargerik, skjell, lei seg,
havet, ensom, sjøstjerne,
blekksprut, lykkelig, ulykkelig, sint,
tankefull, sørgmodig, glad
Periodens lek / aktivitet
Tigerjakt
Periodens formingsaktivitet
Julegave
Ferdistille bladtrykk-fiskene
Viktige datoer:
 August 4 år 11.november
 Khalid 4 år 19.november
Periodens rim/regler
Epler og pærer
Regnvær
Periodens tur / opplevelse
Pepperkakebaking

Periodens sanger
Musevisa
På låven sitter nissen
Julekveldsvisa
Vi tenner våre lykter
Periodens språkleker
Fortellerkort
Monica 31 år 28.november
Ukerytme
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Blomster- og Honningbier:
TEMAARBEID
Ugler og Jordbier:
TUR MED LESESTUND
Ugleklubb:
TURDAG
Blomster-, Honning-,
Jordbier: GRUPPER INNE
Blomster- og Honningbier:
TUR MED LESESTUND
Ugler og Jordbier:
TEMAARBEID
Ugleklubb:
SKOLEFORBEREDENDE
AKTIVITETER
Blomster-, Honning-,
Jordbier: TUR
RULLERENDE
GRUPPEAKTIVITETER MED
YOGA, DOKUMENTASJON,
MILJØ OG UTELEK