6 9AB

Vekeplan 9ab
Økt 1
8.30-10.00
Friminutt
Økt 2
10.15-11.15
Matpause
Økt 3
11.45-12.45
Friminutt
Økt 4
13.00-14.00
MÅNDAG
TYSDAG
Morgonsamling
Kunst og
handverk
Gym
Naturfag
(datarom)
Veke 6
ONSDAG
(6-10/2)
TORSDAG
FREDAG
Mat og helse
Matte
Engelsk
Mat og helse
Gym
Matte
Samfunnsfag
Norsk
Naturfag
Framandspråk/
arbeidslivsfag
Samfunnsfag
Norsk
Engelsk
Tur til Vil vite
senteret
Ordenselevar: Sandra og Sebastian F
FAG
PÅ SKULEN
Me jobbar med mesternes mester
øvingar. Og skal ha det kjekt med leik
HEIMEARBEID
Hugs gymtøy
Norsk
Samisk kultur og samiske tekster
Torsdag: Lag eit tankekart om det du veit om samar frå før, i
arbeidsboka di.
Engelsk
Tysdag:
Avslutte kapitlet om media.
Fredag:
Oppstart av ny periodeplan
Oppstart på statistikk og
sasnnsynnsrekning.
Fokuset vil være frekvens og relativ
frekvens
Fredag:
Les dei to dikta på s.206 og gjer task 4 og 5 s. 206 i
arbeidsboka di.
G
Y
M
Matte
Lag ein frekvenstabell av bestikket som er heime. Del det opp
i gaffel, kniv, SS (Matskei) og TS (teskei). Skriv frekvensen og
den relativ frekvens i tabellen.
KRLE
De skal til VilVite onsdag så det vert ikkje KRLE-time, men alle må hugsa å
levera inn referatet til Jesus-filmen.
Samf.fag
Oppstart av nytt tema: 2.verdskrig
Naturfag
Mat og
helse
Spansk
Fransk
Engelsk
Tysk
Valfag
Lag ei tidslinje med 10 punkter om viktige hendingar og
årsaker til at andre verdskrig braut ut.
Energikjelder:
Oppgåva om energikjelder skal leverast på it`s learning
mandag jobber du med
innan fredag
innleveringsoppgåva på datarommet
Alle: 1 t teori om næringsstoffa.
Ingjerd si gruppe møter på klasserommet. Etter teori: I kantina og lagar fiskesuppe, wraps m/røykelaks
og ost/skinke og smører rundstykke.
MI si gruppe møter på kjøkkenet. Etter teori: Kotelettar med blomkålmos og rullekake.
Måndag fortset me med kap. 9. Me gjer
Øv på glosene til kap. 9 og gjer oppg. 9 A i ejercicios til
oppg. 9 B, C og D. Studer ny periodeplan! onsdag.
Montag: Presentasjonar av dialogar vurdering
*Karen hat Heimweh s. 72 – 73. Skriva
glosar til stykket også. A4- A5
(Mod.hj.verbs. 231 ).
* Event starta opp med s. 74 – 75 Beim
Frühstück .
Montag: Presentasjonar av dialogar du har arbeidd med sist
veke.
Mittwoch: Læra deg namna på dei ulike møblane s. 73.
Skriva og øva på glosane s. 72 - 73
Dei som er borte må ta presentasjonen fyrste timen dei kjem
att.
Til elevar og føresette
Det er tur til Vil vite på onsdag. Me reiser halv ni og er tilbake til kl 13 og har siste time her
på skulen. Det er difor ikkje mulighet til å vera att i byn etter me er ferdige på Vil Vite.
Elevane må ha med rikelig med mat og drikke, det vert ikkje høve til å kjøpa noko denne
dagen.
Me er i gang med elevsamtalar og de vil få innkalling til konferansetimane neste veke, dei
næraste dagane. Prøv å byta innbyrdes om det ikkje skulle passa 
Helsing
Randi og Gaute
Sett:____________________________________
Randi 90079284
Gaute: 91704674
Epost: [email protected]
Epost: [email protected]