Innhold - Drammen kommune

Oversikt over møteinnkallinger 2017
Innhold
Drammen Kjøkken KF – styremøte 23. Mars - 2017 klokken 17.00-19.00. ................ 2
Drammen Kjøkken KF – styremøte 13. Februar - 2017 klokken 08.00-09.00. ............ 3
Drammen Kjøkken KF – styremøte 24. Januar - 2017 klokken 16.00. ....................... 4
Side 1 av 4
Tømmerkrana 16, 3048 Drammen
Tlf 320 44 600 Faks. 320 44 601
www.drammen-kjøkken.no
[email protected]
Org.nr. 990 661 375
Drammen Kjøkken KF – styremøte 23. Mars - 2017 klokken 17.00-19.00.
Styremøte holdes i Drammen Kjøkken KF`s lokaler, Tømmerkrana 16.
13/17
Protokoll fra styremøte 13. Februar - 2017.
Vedlegg.
14/17
Internkontrollrutiner i foretaket.
Informasjon v/Knut – Are Midtun.
15/17
Årsmelding Helse Miljø og Sikkerhet.
Vedlegg.
16/17
Økonomisk status pr. februar 2017.
Vedlegg.
Orientering v/daglig leder.
17/17
Reviderte retningslinjer for samhandling mellom kommunale foretak (KF)
og basisorganisasjonen i Drammen kommune.
Vedlegg.
18/17
Orientering vedrørende produksjonslinje.
Vedlegg.
19/17
Eventuelt.
Side 2 av 4
Tømmerkrana 16, 3048 Drammen
Tlf 320 44 600 Faks. 320 44 601
www.drammen-kjøkken.no
[email protected]
Org.nr. 990 661 375
Drammen Kjøkken KF – styremøte 13. Februar - 2017 klokken 08.00-09.00.
Styremøte holdes i Drammen Kjøkken KF`s lokaler, Tømmerkrana 16.
07/17
08/17
Protokoll fra styremøte 24. Januar - 2017.
Vedlegg.
.
Årsberetning og årsregnskap 2016.
Vedlegg.
09/17
Signert avtale Rådhuskantinen og Møteroms – senteret.
Vedlegg.
10/17
Produksjonskjøkken.
Oppdatert status.
Vedlegg.
11/17
Tildelingsbrev fra Drammen kommune.
Vedlegg
12/17
Eventuelt.
Protokoll fra 15. Desember Sak. 01/17.
Vedlegg.
Side 3 av 4
Tømmerkrana 16, 3048 Drammen
Tlf 320 44 600 Faks. 320 44 601
www.drammen-kjøkken.no
[email protected]
Org.nr. 990 661 375
Drammen Kjøkken KF – styremøte 24. Januar - 2017 klokken 16.00.
Styremøte holdes i møterom Drammen Kjøkken KF.
01/17
Protokoll fra styremøte 15. desember - 2016.
Vedlegg.
02/17
Oppsummering Jul/Nyttår 2016.
Orientering v/daglig leder.
03/17
Foreløpig orientering vedr. årsberetning og årsregnskap 2016.
Orientering v/daglig leder.
04/17
Driftsavtale kantine og møteromsenteret i Rådhuset.
Vedlegg.
05/17
Produksjonskjøkken.
Status etter 1 års drift.
06/17
Eventuelt.
Side 4 av 4
Tømmerkrana 16, 3048 Drammen
Tlf 320 44 600 Faks. 320 44 601
www.drammen-kjøkken.no
[email protected]
Org.nr. 990 661 375